Hjem / Skip Navigation LinksYdelser / Vand og miljø / Miljø, sikkerhed og sundhed / Arbejdsmiljø, sikkerhed og indeklima

Arbejdsmiljø, sikkerhed og indeklima

Foto: Tao Lytzen
COWI rådgiver virksomheder om alle aspekter af sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Vi er med i alle faser af virksomheders livscyklus - fra etablering eller opkøb over drift til salg eller lukning.
Arbejdsmiljø får øget opmærksomhed i disse år. Attraktive arbejdspladser er en vigtig parameter i konkurrencen om de bedste medarbejdere. Et spændende og udviklende arbejde giver motiverede medarbejdere, som er med til at sikre et lavt fravær og en høj produktivitet. Myndighederne har skærpet tilsynet med de virksomheder, der ikke lever op til lovgivningens krav.

Autoriseret arbejdsmiljørådgiverCOWI har over 25 års erfaring i at rådgive virksomheder, når det handler om at skabe et optimalt arbejdsmiljø.

Arbejdstilsynet har givet COWI status som autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Det vil sige, at vi kan assistere virksomheder, som har fået alle typer rådgivningspåbud af Arbejdstilsynet.

Dækker alle aspekter af arbejdsmiljøet

Vi dækker hele spektret af arbejdsmiljøspecialer, herunder:
  • Arbejdsulykker
  • Fysisk arbejdsmiljø
  • Kemisk arbejdsmiljø
  • Biologisk arbejdsmiljø
  • Ergonomi
  • Psykisk arbejdsmiljø.
Vi rådgiver desuden om organisering af kundens arbejde med arbejdsmiljø, reduktion af sygefraværet, rummelighed og sundhedsfremme på arbejdspladsen samt arbejdsmiljøøkonomi. Vi gennemfører også analyser og evalueringer.
 
Vi udbyder ligeledes den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsrepræsentanter og arbejdsledere, der indgår i en sikkerhedsgruppe, og sikkerhedskoordinatoruddannelsen.

Samarbejde med kunderne

Vores specialister medvirker i alle typer arbejdsmiljøopgaver. Vi bistår vores kunder med at undersøge forholdene samt finde og gennemføre egnede løsninger. COWI medvirker ofte i planlægning og projektering af de fysiske rammer og kan således bidrage til at skabe de optimale betingelser for medarbejderne fra begyndelsen.

Vi lægger vægt på at løse opgaverne i samarbejde med kunderne og med inddragelse af andre specialister, når det er relevant.

Rådgivning baseret på nyeste videnVi bistår med at søge og gennemføre projekter finansieret af Forebyggelsesfonden samt andre fonde og puljer.

Gennem vores egen udvikling, deltagelse i forsknings- og udviklingsprojekter og effektiv videndeling på tværs af organisationen sikrer vi, at vores rådgivning er baseret på den nyeste viden.

SIDST OPDATERET: 19.06.2017