Hjem / Skip Navigation LinksYdelser / Økonomi, management og planlægning / Ejendomsret og arealforvaltning

Arealer og rettigheder

Foto: Nicky Bonne
COWI har en lang og veletableret tradition for at løse opgaver inden for områderne ejendomsret og arealforvaltning. Vi arbejder både nationalt og internationalt med varierende opgavetyper inden for fast ejendom med forskellige kunderelationer.

Opgavetypen kan være analyser af ejendoms- og brugsforhold ved planlagte ændringer i brugen af fast ejendom.

I Danmark er det ofte opgaver i forbindelse med realisering af større og mindre infrastrukturprojekter eller inden for forsyningssektoren. Her bruger vi vores mangeårige erfaringer med areal- og rettighedserhvervelse. Det kan være ved frivillige aftaler men også ekspropriation er et vigtigt fagområde for COWI.

Vi rådgiver inden for alle processerI COWI har vi arbejdet aktivt med ekspropriationsprocessen og realisering af infrastrukturprojekter siden begyndelsen af tresserne, så vi forstår omgivelsernes krav til processen, uanset om det er som anlægsmyndighed eller borger.

Vi arbejder med de fleste problematikker og fagområder inden for ejendomsret – digital tinglysning, udarbejdelse af servitutter, screeninger og foranalyser til større og mindre arealkrævende projekter, fra Metro Cityringen i København til ombygning af vejkryds i Midtjylland.

Vi rådgiver om den matrikulære proces og udarbejder strategier for ejendomsudvikling og anvendelse. COWI har en stor erfaring med de komplicerede processer i forbindelse med ejendomsret.

Mange års erfaringVi har mange års erfaring med den juridiske side af opgaver som ledningsomlægninger, hvor eksempelvis gæsteprincipper er af stor betydning. Vi samarbejder og rådgiver både med ledningsejere, kommuner og anlægsmyndigheder. 

I vores opgaveløsning ligger vi stor vægt på kontakten til lodsejere og forhandling hvor det er muligt. COWI har stor og mangeårig ekspertise inden for områder, hvor der er store kontaktflader imellem de involverede parter, såsom  bygherre, rådgiver, myndighed og lodsejer. 

Internationalt har COWI i gennem mange år været involveret i projekter inden for arealforvaltning og udvikling af matrikulære systemer. Vi baserer vores rådgivning og ekspertviden på den skandinaviske tradition inden for arealforvaltning og offentlig administration kombineret med de konkrete erfaringer fra projekter over store dele af verden, f.eks. Syd- og Mellemamerika, Caribien, Østeuropa, Centralasien og ikke mindst Afrika.  

Vi tilbyder at gennemføre enkelte dele eller alle faser i processen – vi har ekspertise og kapacitet indenfor, kortlægning, feltundersøgelser, systemudvikling, kapacitets- og institutionsopbygning samt opfølgning.

SIDST OPDATERET: 08.08.2017