Renere teknologi, BAT

Foto: stock.xchng_Robson01

Renere teknologi og bedste tilgængelige teknik (BAT) retter sig mod reduktion af industriens miljøpåvirkninger. COWI har siden starten af 1990'erne givet væsentlige bidrag til udvikling af begge begreber i Danmark og EU.

COWIs unikke kombination af industriteknisk ekspertise og dybe miljøfaglige viden sætter os i en optimal position til at rådgive vores kunder om industriens miljøpåvirkninger og reduktion af disse.

Rådgivning af myndigheder

Siden fremkomsten af BAT-begrebet i europæisk lovgivning har COWI arbejdet for EU-Kommissionen med at implementere BAT i industrien i de ti nye østeuropæiske lande, hvor vi bl.a. har gennemført omfattende IPPC-lovgivnings- og kapacitetsopbygningsprojekter i Litauen, Letland og Polen.

Vi har desuden hjulpet Miljøstyrelsen med at revidere fire BREF-dokumenter og har udarbejdet BAT-tjeklister til Miljøstyrelsens hjemmeside. Vi assisterer også Miljøstyrelsen med at udarbejde de danske resuméer til revisionerne af de ti første BREF-dokumenter.

Endelig har vi udarbejdet en række rapporter for Miljøstyrelsen om renere teknologi, bl.a. inden for grafisk industri, tekstilindustri, træindustri og metalindustri.

Private industrier

Den omfattende baggrundsviden, COWI har opbygget inden for renere teknologi og BAT, har vi anvendt på en række konkrete projekter i industrien, hvor vi hjulpet med: 

  • at udarbejde IPPC-miljøansøgninger og miljøgodkendelser
  • at udfylde BAT-tjeklister
  • rådgivning om BAT og renere teknologi
  • miljøledelsesprojekter og miljøcertificeringer.

Disse projekter har omfattet en lang række af forskellige brancher. I alt har COWI udarbejdet mere end 150 miljøansøgninger og miljøgodkendelser inden for de sidste 20 år.

Opfyldelse af EU's BAT-anbefalinger
Vi assisterer desuden certificerede organer som tekniske eksperter i ISO 14001-certificeringsopgaver, bl.a. med vurdering af om virksomhederne opfylder BAT-anbefalingerne fra EU.

SIDST OPDATERET: 18.01.2018