Hjem / Skip Navigation LinksYdelser / Byggeri / Bygherrerådgivning

Bygherrerådgivning

Foto: C.F. Møller

Foto: C.F. Møller Danmark A/S. Vi varetager bygherrerådgivning til en lang række kundegrupper, herunder pensionskasser, fonde, stat, regioner, kommuner, boligorganisationer og private bygherrer.

Som bygherrerådgiver og driftsrådgiver er COWI bygherrens nærmeste partner, som varetager bygherrens interesser fra idé til færdigt byggeri.

I COWI har vi specialiseret os i bygherrerådgivning, og vi fokuserer på hele tiden at udfordre og udvikle vores kompetencer.

Vi ønsker at være bygherrens nærmeste samarbejdspartner og bidrage til at skabe fremdrift og kreativitet samtidigt med, at vi skaber tryghed og sikkerhed uanset projektets omfang og opgavens karakter. Vi udfordrer gerne vores kunder og samarbejdspartnere til at tænke utraditionelt og vælge anderledes løsninger. Målet er at finde frem til den løsning, der passer bedst til formålet.

Bygherrerådgivning i COWI spænder meget bredt over kompetent rådgivning og sparring fra den tidlige strategiske fase til realisering og drift af byggeri, anlæg og udvikling af fysiske rammer.

De rigtige rådgivere

Vores bygherrerådgivning er ikke en standardydelse, men målrettes i hvert enkelt tilfælde bygherrens ønsker og behov. Formålet er at sikre en optimal løsning af projektet gennem effektiv ledelse, styring og udvikling til den aftalte tid og den rette pris.

Vores rådgivning tager afsæt i en organisation af medarbejdere, der rummer solid faglig indsigt kombineret med tværfaglig nytænkning. Projektledelse og en tæt dialog med kunden er midlet til at undgå forsinkelser og budgetoverskridelser.

Derfor er de rette personer på opgaven altid et vigtigt punkt i vores rådgivning - uanset om der er tale om de første projektidéer eller en driftsplan for en eksisterende ejendomsportefølje. COWIs bygherrerådgivning har både arkitekter, økonomer, jurister og ingeniører ansat.

Bæredygtig rådgivning

Investorer efterspørger i stigende grad bæredygtigt byggeri og stiller krav om en holistisk tilgang til rådgivningen.

I COWI har vi spidskompetencer inden for energi, transport, parkering, støj, indeklima og analyser, som vi kan trække på efter behov.

Det er med til at sikre kunden, at form, funktion og teknik bliver leveret i den forventede kvalitet, sammen med økonomisk og miljømæssig bæredygtighed. 

SIDST OPDATERET: 01.02.2018