Bygningsfoto°

Foto: COWI

​Bygningsfoto° er en systematisk panoramisk billeddokumentation, der sikrer et detaljeret overblik over bygninger eller anlæg.

Billeder eller film optages med et 360° kamera monteret i en rygsæk. Optageposition for alle billeder registreres og indtegnes på en bygningstegning. Panoramabillederne dækker 360° * 280° og er med en opløsningen på 30 Mpixel meget detaljerede. Med Bygningsfoto kan bygninger og anlæg dokumenters både indefra og udefra.

Med Bygningsfoto° er det muligt at dokumentere en bygningsportefølje, procesanlæg eller lign. på en hurtig og effektiv måde. Online adgang til aktuelle Bygningsfoto° betyder, at du kan "være på stedet" uden at være der selv, hvorved mange tidskrævende besigtigelser kan klares med et kig på computeren.

Fleksibel ajourføringsfrekvens

I COWIs Bygningsfoto° registreres fotodatoen for de enkelte billeder, hvorfor billederne kan anvendes som dokumentation.

Ajourføringsfrekvensen og dermed aktualiteten af billedmaterialet fastlægges i samarbejde med kunden. COWIs store billedbehandlingskapacitet sikrer hurtig adgang til de positionerede og orienterede panoramabilleder.

Det er nemt at anvende panoramabillederne. COWI tilbyder professionel adgang til Byningsfoto° via:

  • egenudviklet web-viewer
  • integreret i eget CAD- eller GIS-program via link

COWI tilbyder desuden at hoste det omfattende billedmateriale i vores driftssikre og adgangsbeskyttede driftsmiljø.

Effektiviser arbejdsgange med Bygningsfoto°

Bygningsfoto° giver overblik i øjenhøjde og kan effektivisere og/eller kvalitetsforbedre en række arbejdsgange, hvor man ellers skal besøge lokaliteten. Det kan f.eks. være:

  • Overblik over ekstern lokalitet
  • Lettere og mere entydig kommunikationen med medarbejdere på lokaliteten
  • Administration og drift af lokaliteten
  • Instruktion af medarbejdere
  • Undervisning i konkrete forhold på lokaliteten
  • Dokumentation af sikkerhedsforhold
  • Genskabelse af lokalitet

Kombineres Bygningsfoto° med COWI SLAM laserscanning, fås et perfekt grundlag til f.eks. udfærdigelse af digitale bygningstegninger og Bygnings Informations Modellering (BIM).

Kombineres Bygningsfoto° med terrestrisk laserskanning, fås et meget nøjagtigt grundlag til en præcis 3D model, med mulighed for visuel kontrol.

 

 

SIDST OPDATERET: 28.04.2017