Danmarks Digitale Gadefotos - DDG

Foto: COWI

​Danmarks Digitale Gadefoto sikrer detaljeret 360° billeddokumentation af alle veje i Danmark.

​Danmarks Digitale Gadefoto (DDG) dokumenterer veje, byrum og landskab i øjenhøjde med systematisk indsamlede panoramabilleder.

DDG dækker ca. 102.000 km offentlige veje og private fællesveje med aktuelle billeder i høj kvalitet, og med online adgang til de mange fotos kan man "være på stedet" uden at være der selv. Mange tilsyn og besigtigelser klares herefter fra kontoret uden tidskrævende køreture. 

COWIs Gadefotobiler fotograferer samtlige statsveje, kommuneveje og private fællesveje i Danmark. Billederne har en opløsning på 30 Mpixel og optages i gadeniveau med et GPS-styret 360° kamera monteret på en bil.

Fototidspunktet registreres for hvert enkelt billede, så DDG kan anvendes som dokumentation. Ansigter og nummerplader sløres i alle billeder.

 

Hvor fotograferes?

Danmarks Digitale Gadefoto omfatter fotografering af følgende veje i Danmark: Veje, der benyttes til almindelig motoriseret færdsel og tjener som adgang for flere ejendomme med følgende modifikationer:

 • På større parkeringspladser fotograferes tilkørselsvej/stamvej
 • Kolonihaver fotograferes i udgangspunktet ikke
 • Adgangsveje, der betjener mere end en koteletgrund, og hvor vejen i sin udformning fremstår som et privat adgangsareal, fotograferes ikke

Det er ambitionen, at alle strækninger genfotograferes hvert andet år, dvs. næste gang i 2018.

Effektiviser arbejdsgange med Danmarks Digitale Gadefoto

Gadefotos giver overblik i øjenhøjde og kan effektivisere og forbedre mange arbejdsgange både hos offentlige myndigheder, forsyningsselskaber og private virksomheder.

COWI har gennem flere år fotograferet og leveret Gadefotos på bestilling, især til en række kommuner.  Tilbagemeldinger fra de nuværende brugere viser, at Gadefoto bl.a.:

 • Effektiviserer administration og drift af veje, stier og pladser
 • Effektiviserer byggesagsbehandlingen
 • Giver bedre kontakt til borgerne
 • Sikrer bedre kvalitet i sagsbehandlingen
 • Bliver en integreret del af sagsbehandlingen
 • Dokumenterer byen og dens forandringer
 • Forbedrer betjeningen af politikerne

Danmarks Digitale Gadefotos kan også effektivisere og give mere kvalitet i arbejdet i mange andre sektorer, f.eks.:

 • Forsyningsselskaber, hvor billederne f. eks. kan anvendes til vurdering af belægning over underjordiske installationer, skadesvurdering efter reetablering og i dialog med kunder.
 • Finansielle virksomheder, f.eks. til vurdering af låneansøgninger og dialog med kunder.
 • Forsikringsselskaber, f.eks. til skadesvurdering, risikostyring, kundedialog og forebyggelse af svindel
 • Ingeniører, arkitekter og andre rådgivende virksomheder, som værktøj til effektivisering af sagsgange og som fælles kommunikations platform ved større anlægsprojekter med mange involverede aktører.

Hvordan får man adgang til Danmarks Digitale Gadefoto?

Adgang til DDG tilbydes som tids- eller tidsubegrænset licens eller i abonnement. Abonnementet omfatter endvidere adgang til historiske billeder i takt med at der bliver genfotograferet.

Det er nemt at anvende 360° billederne. COWI tilbyder professionel adgang til Gadefoto° via:

 • web-viewer
 • integreret i egen GIS-klient

Supplerende gadefotografering

Gadefotografering gennemføres også på bestilling. Dette er relevant hvis du ønsker:

 • fotografering af yderligere strækninger, f.eks. stier.
 • hyppigere opdatering af udvalgte strækninger eller områder.

 

SIDST OPDATERET: 30.01.2017