Energi

Energi Århus Nord 
 Foto: COWI.
For COWI er energiområdet ét af de vigtigste satsningsområder og et felt, hvor vi kan gøre en forskel i morgendagens bæredygtige samfund.

Vores moderne samfund er afhængig af en pålidelig energiforsyning, og der tages i disse år mange skridt frem mod en mere bæredygtig energiforsyning. COWI er specialister i energiløsninger og -idriftsætning og vi fokuserer på behovet for energibesparelser og -optimering.

COWI er førende inden for følgende discipliner:

Energiplanlægning og overordnet planlægningCOWI har bred erfaring inden for energiplanlægning både på nationalt, regionalt, bymæssigt og projektmæssigt niveau. Langtidsplanlægning af energiinfrastruktur er afgørende med henblik på en CO2-neutral energiforsyning.

Energiproduktion

COWI har stor erfaring med biokonvertering af kraftvarmeværker. Vi har desuden alle de ekspertiser, der skal til for at planlægge, bygge, drifte og vedligeholde værker, uanset om de er drevet af biomasse, affald eller af andre brændstoffer, der fremstiller elektricitet, varme og køling.

Vi er specialister i at kombinere varme og energi ved at anvende overskudsvarme fra energiproduktion, ligesom vi er førende inden for energiproduktion på vedvarende energi.

Forsyning af varme og kølingFjernvarme eller fjernkøling kan nedbringe energiforbruget med 20-30 procent sammenlignet med konventionelle, decentrale systemer. COWI leverer hydraulisk realtids-simulering i verdensklasse til optimalt design og drift af netværkene.

Energiforsyning i smartgridsUdvikling af fremtidens smartgridnet kræver dybtgående kendskab til varme-, køling- og energisektoren. Da kombinationen af planlægning og teknisk design er et af COWIs flagskibe, er vi klar til at designe de kommende smartgrids verden over.

EnergieffektivitetCOWI arbejder med energieffektivitet i bygninger for derigennem at forbinde et højt komfortniveau med det lavest mulige forbrug af energi og den højest mulige anvendelse af lokale, vedvarende energikilder.

SIDST OPDATERET: 27.02.2018