Hjem / Skip Navigation LinksYdelser / Vand og miljø / Forurenede grunde

Forurenede grunde

Foto: Mogens Carrebye
COWI udfører alle former for undersøgelser og afværge af forureninger for regioner, kommuner og private grundejere.

Forurenet jord og grundvand kan udgøre en risiko for indeklima, ophold på arealet, drikkevand, søer, vandløb og havmiljø.

COWI har i 30 år arbejdet med alle områder inden for forurenet jord og grundvand og har en samlet stab af jord- og grundvandsspecialister på over 150 personer. De arbejder fra vores danske kontorer i Lyngby, Ringsted, Odense, Vejle, Århus og Aalborg og internationalt fra Norge, Sverige, Central- og Østeuropa, Kina og Den Arabiske Golf.

Teknisk udstyr

Vores udstyr til brug ved feltundersøgelser er omfattende. For eksempel har vi en poreluftbil med GeoProbe og MIP-enhed, hvormed vi kan foretage kontinuerte poreluftsonderinger og hydraulisk filtersætning. Vi har også borerigge, tankdetektorudstyr, udstyr til gennemførelse af in situ-test og instrumenter som PID-målere, felt GC-MS og målegris.

Kurser og videndeling

Udvikling og formidling af viden er et centralt element i COWIs arbejde inden for jord og grundvand. Med afsæt i de nyeste forskningsresultater udvikler COWI ideer og rådgivningsydelser og arrangerer kurser og seminarer for vores kunder og kolleger. Her kan nævnes områder som poreluftmålinger, indeklima og luftudskiftning, hvor vi har udviklet værktøjer og vejledninger til tolkning af undersøgelsesresultater.

SIDST OPDATERET: 05.01.2018