IE-direktivets betydning for virksomheder

Foto: Scandinavian high lights

Basistilstandsrapporter: EU's IE-direktiv stiller krav til nye og eksisterende virksomheder om at undersøge og overvåge forurening af jord og grundvand og oprense forurening ved driftsophør.

Det nye Industrial Emission-Direktiv (IED) trådte i kraft i Danmark den 7. januar 2013.

Direktivet er udarbejdet for at forebygge og begrænse luft-, vand- og jordforurening fra større industrielle kilder samt opsætte regler for kunstgødning og husdyrbrug.

Reglerne om udarbejdelse er beskrevet i 'godkendelsesbekendtgørelsen'  og omfatter alle bilag 1-virksomheder, de såkaldte listevirksomheder, dog med forskellige ikræfttrædelsestidspunkter:

  • For virksomheder der ansøger første gang: DEN 7. JANUAR 2013
  • Eksisterende IE-virksomheder og husdyrbrug: DEN 7. JANUAR 2014
  • Nye IE-listevirksomheder: DEN 7. JANUAR 2015

Hvad betyder IE-direktivet for din virksomhed?

Alle bilag 1-virksomheder, de såkaldte listevirksomheder skal ved ansøgning om miljøgodkendelse redegøre for om det er relevant at udarbejde en basistilstandsrapport.

Hvis der bruges, fremstilles eller frigives visse miljøfarlige og relevante stoffer vil virksomheden være omfattet af reglerne om udarbejdelse af en basistilstandsrapport, overvågning af jord og grundvand og oprensning af forurening ved definitivt drifts ophør.

Da et eventuelt myndighedskrav om basistilstandsrapport ikke kan påklages separat fra miljøgodkendelsen, er det ekstra vigtigt at ansøgningen indeholder en velfunderet begrundelse for hvorfor virksomheden eventuelt ikke mener at de er omfattet af reglerne om basistilstandsrapport. 

Overblik og specifik rådgivning

COWI kan hjælpe med overblikket over de nye krav i Industrial Emission Direktivet og dets implementering i dansk lovgivning. Som en specialiseret, men tværfaglig rådgiver, kan vi yde rådgivning til alle brancher og også din virksomhed omkring betydning af IE-direktivet.

COWI har i en lang årrække udarbejdet miljøgodkendelser for danske og udenlandske virksomheder inden for industri, affald og energi.

COWI har, siden indførelsen af de nye regler i 2013, gennemført flere basistilstandsundersøgelser og allerde bistået en del virksomheder med de indledende vurderinger.

Vi tager gerne en uformel snak omkring hvordan din virksomhed skal forholde sig til de nye regler.

SIDST OPDATERET: 05.01.2018