Industri

Industry - Läntmannen Danpo 
 Foto: COWI.
COWIs industrirådgivning har en innovativ tilgang til problemløsning fra de første ideer til realisering af projekter.

Industriens behov for forandring har aldrig været større på grund af den stigende globalisering. Dette kræver en konstant tilpasning af produkter, produktion, logistik og markeder.

COWI tilbyder rådgivning inden for en lang række af disse felter, uanset om den eksisterende produktion skal ændres, bygges til eller ud eller der skal etableres en helt ny produktion på en anden lokalitet. Vi tilbyder også vores assistance i forbindelse med innovativ problemløsning.

Målet er at tilpasse og udvikle produktionen og organisationen til markedets behov med fokus på en større effektivitet og indtjening.

Fra ide til realisering
Som en integreret del af COWIs rådgivning til industrien indgår økonomi, teknik og kvalitet, fra idéen opstår og indtil projektet er realiseret i et tæt samarbejde mellem virksomheden, COWI og de involverede leverandører.

COWIs rådgiver om produkter, produktion, logistik, organisation, informationsteknologi og automation, samt drift og optimering.

Et vigtigt element i vores industrirådgivning er at udvikle personalet og opbygge organisation og procedurer, da det ofte er en forudsætning for, at implementeringen er vellykket.

Erfaring med industrirådgivning
COWI har en bred international erfaring inden for en lang række brancher, f.eks. fødevareindustrien, farma- og biotekindustrien, den kemiske industri, olie og gas industrien, datacentre, vindmølleindustrien, samt fremstillingsindustrien generelt.

SIDST OPDATERET: 19.09.2017