Industrimiljø

Foto: Stock.xchng_brO
COWI dækker alle aspekter inden for miljørådgivning til industrien, og vores kunder er både private og offentlige.
Miljøområdet har stor international betydning, og omverdenens krav og forventninger til alle aktører, ikke mindst de industrielle, er stigende. Derfor er der brug for COWIs professionelle og uvildige miljørådgivning baseret på viden, erfaring og helhedssyn.

Virksomheders miljøforhold
COWI bistår virksomheder med såvel strategisk rådgivning og sparring som en lang række mere specifikke specialer relateret til virksomheders tekniske og juridiske miljøforhold, samt kommunikation om og strategi for samme.

Positivt miljøaftryk
COWIs rådgivning er fokuseret mod at optimere virksomhedens positive miljøaftryk i samfundet snarere end mod at reducere dets negative aftryk, hvilket erfaringsmæssigt medfører større samlet værditilvækst for virksomhed og samfund.

Rådgivning verden rundt
COWI er blandt Europas førende miljørådgivere og dækker et bredt spektrum af faglige ekspertiser og uddannelser inden for såvel naturfag og teknik som samfundsfag og økonomi.

Vores erfaringer og samarbejdsnetværk omfatter alle verdensdele og en meget bred palet af projekttyper fra de helt små til de meget store.

SIDST OPDATERET: 18.01.2018