Rettigheder til kort

Foto: COWI A/S
På denne side kan du kort orientere dig om dine rettigheder til brug af COWI´s kort- og dataprodukter.
COWI har ophavsret til produkterne DDO, DDH og DDK. COWI sælger disse standardprodukter på licensbasis. COWI ejer varemærkerne, DDO, DDH, DDK og Kortal.dk 

COWI ejer sammen med NGMN, Grundkort Fyn og TDC kortværket DDO-vektor.

Enhver form for kopiering eller erhvervsmæssig anvendelse af COWI´s standardprodukter, herunder links til kortsider, hvor disse vises, er ikke tilladt uden skriftlig tilladelse fra COWI.
  
Reproduktion og anvendelse, herunder enhver form for salg eller videregivelse, kopiering eller eksemplarfremstilling kræver særlig tilladelse af COWI.  

Du er hermed orienteret om, at enhver uautoriseret anvendelse, distribution, ulovlig adkomst, eller kopiering o.lign. samt brug af COWI´s helt eller delvis ejede produkter er forbudt. 

COWI håndhæver sin ophavsret til sine produkter. Uautoriseret brug af kort og data kan danne grundlag for retsforfølgning. 

COWI kan tillade brug af kort og data, såfremt COWI skriftligt får en forespørgsel herom. En sådan tilladelse vil normalt være betinget af kildehenvisning og betaling. 

Du er altid velkommen til at kontakte COWI, hvis du har spørgsmål vedrørende rettigheder. 

SIDST OPDATERET: 18.10.2017