Livscyklusvurderinger, LCA

Foto: stock.xchng_funny-p
Livscyklusvurdering er et værktøj, som benyttes, når man skal besvare spørgsmål om, hvilke løsninger der er bedst set fra et miljøsynspunkt. COWI har mange års erfaring i brugen af dette værktøj.

En livscyklusvurdering - ofte forkortet LCA efter det engelske life cycle assessment - er et godt værktøj for både myndigheder og virksomheder, der skal inddrage miljøhensyn i deres planlægning. LCA anvendes til at sammenligne produkter såvel som systemer og serviceydelser, der bygger på brug af forskellige produkter. Et produkt omfatter i denne sammenhæng både kemiske stoffer, materialer og egentlige industrielle produkter.

Analyse af miljøpåvirkningerCOWI benytter LCA til at analysere miljøpåvirkninger for produkter igennem hele produktets livscyklus. På den måde kan vi identificere de væsentlige miljøpåvirkninger og dermed bestemme, hvor der skal sættes ind for at forbedre produktets miljøegenskaber.

COWIs ydelser
COWI er blandt de førende konsulenter inden for fagfeltet LCA i Danmark. I praksis kan COWI bl.a. hjælpe med at:

  • Finde ud af, hvilket produkt, materiale eller serviceydelse der er mindst miljøbelastende
     
  • Vurdere, om der er punkter i produktionskæden med miljømæssig eller økonomisk besparelsespotentiale
     
  • Videreudvikle kundens produkter, så de bliver mere miljøvenlige
     
  • Opstille miljøvaredeklarationer for produkterne.

På den måde er vi med til at forbedre vores kunders image i samfundet.

SIDST OPDATERET: 18.01.2018