Renovering giver boligområde i Aalborg øst nyt image

Foto: EFFEKT Arkitekter
En omfattende renovering af boligkvarteret Kildeparken i Aalborg øst skal forvandle området til en ny og levende bydel for ressourcestærke beboere. COWI og EFFEKT har udarbejdet en helhedsplan for området.

Franske altaner, gr�nne sportsarealer, trafik i gaderne og et nyt sundheds- og kvarterhus skal v�re med til at forbedre image og milj� i det slidte boligkvarter i Aalborg �st. H�bet er, at omr�det p� sigt vil tiltr�kke flere b�rnefamilier og erhvervsaktive. Kvarteret best�r af 73 boligblokke og 155 g�rdhuse.

Himmerland Boligforening, som ejer omr�det, har sat gang i det store renoveringsprojekt og har bedt COWI om at udarbejde en helhedsplan for omr�det. Projektet kommer til at koste 1,5 milliarder, hvoraf en del af pengene hentes i Landsbyggefonden.

Planerne for Kildeparken er del af det st�rste og mest ambiti�se byomdannelsesprojekt i Aalborg i nyere tid.

Forbedrede boliger og trygge udearealer

Forandringerne bliver synlige p� de ca. 1000 boliger, der fra alle at ligne hinanden bliver varierede med vinterhaver, �bne glaspartier og franske altaner.

Ombygningerne skal blandt andet skabe kontakt mellem ude og inde og sikre flere �jne p� de offentlige arealer.

De store ensartede og markante parkeringsarealer, som ofte ligger �de hen, skal omdannes og nogle af bilerne flyttes helt hen til hovedd�rene, s� man kan snakke med naboen, n�r man m�des p� parkeringspladsen.

Sportshangar til idræt og leg

Ogs� de store gr�spl�ner, der udg�r 70 pct. af omr�det, skal forvandles til varierede landskaber med liv og aktiviteter for omr�dets mange forskellige beboere.

Centralt i det store gr�nne omr�de er det planen at etablere en sportshangar, som kan bruges til aktivt samv�r, foreningsliv, leg og sport og tr�kke flere mennesker til kvarteret.

"Sportshangaren t�nkes som et �ikon� og socialt omdrejningspunkt for renoveringen af Kildeparkens ca. 1000 boliger," forklarer Mogens Bo Knudsen, regionschef i COWI, og uddyber:

"Om sommeren vil sportshangaren kunne �bnes mod Astrupstien, som l�ber gennem hjertet af kvarteret. Ved at �bne mod stien kan indend�rs- og udend�rsfaciliteter smelte sammen, hvilket vil skabe mere liv i omr�det og v�re med til at �ge trygheden ved at f�rdes udenfor i kvarteret".

Problemvand skaber rekreative omr�der

Det er en ambition i projektet at h�ndtere al regnvand lokalt p� omr�det og bruge vandet til at skabe flere oplevelser og naturlige kvaliteter for omr�dets beboere og bes�gende.

If�lge Rasmus Cass�e, projektleder og byplanl�gger i COWI,  er vandet en essentiel del af projektet, som er blevet st�ttet af Landsbyggefondens innovationspulje:

"Vi vil bruge de gr�nne omr�der aktivt til at h�ndtere de stigende regnm�ngder blandt andet ved at anl�gge vandlegepladser og regnhaver til gl�de for omr�dets b�rn og voksne."

Sundheds- og kvarterhus

Moderniseringen af boligomr�det bliver s�rligt m�rkbart n�r det nye sundheds- og kvarterhus st�r f�rdigt i 2012.

Huset kommer til at fungere som centrum og m�dested i omr�det. Det skal rumme en blanding af offentlige og private sundhedstilbud: l�ger, fysioterapeuter, apotek, administration af �ldrepleje og sundhedspleje.

Sundheds- og kvarterhuset skal have optimale faciliteter for l�gerne og det �vrige personale, og h�bet er, at mange af dem ogs� f�r lyst til at bos�tte sig i den moderniserede bydel.

Af Helen Marie Bennett hmbe@cowi.dk
Publiceret den 26.04 2012

Udvikling i Aalborg �st

Hele Aalborg �st st�r over for en udviklingsspurt i de kommende 10-15 �r. Planer om et nyt regionssygehus til 4,5 milliarder og udbygninger af universitetet forventes at tr�kke investeringer i infrastruktur, virksomheder, boliger, butikker m.m. til bydelen.

I alt kan det blive til offentlige og private investeringer p� et to-cifret milliardbel�b.  Det vil bringe Aalborg �st i fokus herhjemme og ude i verden.

SIDST OPDATERET: 12.03.2015