Teknisk due diligence skaber overblik for k�berne af Carlsberg Byen

Foto: Carlsberg
De velkendte elefanter ved indgangen til den gamle Carslberggrund er fredede.
Carlsberg Byen har f�et nye ejere. Forud for handlen bidrog COWIs tekniske due diligence til, at k�berne vidste, hvad de gik ind til, da de k�bte Carlsbergs gamle grund i Valby.

Et konsortium, som best�r af Realdania, PenSam, PFA Pension og Topdanmark, har k�bt den gamle Carlsberggrund i Valby for ca. 2,5 mia. kr.

En handel som Carlsberg betegner som den st�rste private ejendomstransaktion inden for ejendomsudvikling i Danmark nogensinde. Portef�ljemanager S�ren Felden Nielsen fra Realdania siger:

"N�r man indg�r s� stor og kompleks en handel, er det n�dvendigt at f� overblik over, hvilke �konomiske konsekvenser og praktiske udfordringer der f�lger i k�lvandet p� overtagelsen. Det overblik var COWIs due diligence-vurderinger med til at give konsortiet."

Trykpr�vning af oplysninger

COWIs opgave har prim�rt v�ret at trykpr�ve de vurderinger, Carlsberg lagde til grund for salget. Markedschef i COWI, Laila Stub forklarer:

"Det er selvf�lgelig interessant for k�berne at vide, hvad de for eksempel skal bruge af penge p� at renovere de 50.000 m2 fredede bygninger, s� de f�r en tidssvarende standard."

Hun tilf�jer, at COWIs unders�gelser ogs� gav k�berne overblik over, hvilke udfordringer selve grunden byder p� i forhold til byggemodning og fremtidigt byggeri.

P-k�ldre udfordret af vand

COWIs analyser har ogs� afd�kket en del af de udfordringer, konsortiet kan vente sig, n�r de g�r i gang med at bygge p� Carlsberggrunden.

En udfordring er grundens geologi. Carlsberggrunden ligger nemlig i et omr�de med store vandmasser i undergrunden, som i nogle omr�der stiller s�rlige krav til byggemetoderne, n�r der skal anl�gges underjordiske p-k�ldre. 

COWI har beskrevet for k�ber, hvordan de store m�ngder vand skal h�ndteres i forbindelse med byggeriet, hvilke krav vandm�ngderne stiller til byggemetoder, og hvad k�berne skal forvente, det koster.

Et smidigt samarbejde

Opgaven er udf�rt i et samarbejde, som udover COWI ogs� bestod af Accura og Deloitte. Kristoffer Westberg fra Accura, som stod for at samle alle parters input til k�berne af Carlsberg Byen, siger om samarbejdet med COWI:

"COWI har leveret til tiden, og det har v�ret et meget smidigt samarbejde."

K�berne i det nye konsortium forventer, at de f�rste byggerier vil blive sat i gang inden l�nge. N�r Carlsberg Byen er fuldt udbygget vil den rumme den 567.000 m2 fordelt p� boliger, hoteller, erhverv, kultur, idr�t og institutioner. Carlsberg Byen vil blive realiseret i etaper over de n�ste 15-20 �r.

Af Kirsten Andersen, kiad@cowi.dk
Publiceret den 10.8.2012

Om Carlsberg Byen

Da Carlsberg i 2006 besluttede at flytte �lproduktionen fra Valby til Fredericia, var det slutningen p� mere end 160 �rs bryggerivirksomhed p� grunden. Til geng�ld blev det starten p� muligheden for at udvikle den gamle bryggerigrund p� mere end 330.000 m2 til en ny, atrraktiv bydel i hjertet af K�benhavn.

 

SIDST OPDATERET: 17.08.2015