Totalv�rdimodellen kommer hele vejen rundt om energirenoveringen

Foto: Gate 21
Plan C har i samarbejde med COWI skabt Totalv�rdimodellen, der giver beslutningstagere hj�lp til at t�nke hele vejen rundt om energirenovering.

Fremtidens energirenovering skal se projektet i det store perspektiv. Bygherrerne skal kigge flere �r ud i fremtiden og t�nke i b�redygtighed. Det er id�en bag Totalv�rdimodellen, som COWI i samarbejde med Henning Larsen Architects og Ai-gruppen har skabt i projektet Plan C.

"For det f�rste er det et v�rkt�j til at strukturere en proces og til at f� defineret, hvor og for hvem v�rdien skabes i l�bet af et renoveringsprojekt," siger Peter Terman Petersen, regionsdirekt�r for Region Sj�lland og en af bagm�ndene i udformningen af Totalv�rdimodellen.

Hj�lper med at tr�ffe rigtige beslutninger

Modellen skaber klarhed over fordele, ulemper og omkostninger. Derfor kan eksempelvis renoveringen af et �delagt skoletag blive valgt fra til fordel for etablering af nye �ldreboliger, hvis en kommune forudser faldende elevtal og en samtidig stigning i antallet af �ldre borgere.

"Ingen kan v�re tjent med, at man renoverer en skole for 40 millioner kroner for s� at rive den ned �ret efter. Min samvittighed kan slet ikke v�re med til det. S� det handler om at f� gjort det, der er rigtigt og bedst for samfundet. Det er selvf�lgelig ikke kun vores job, men det er noget af det, du som beslutningstager, bygherre eller kunde kan g�re med Totalv�rdimodellen. Den kan belyse, hvordan tingene h�nger sammen, og hj�lpe folk med at tr�ffe de rigtige beslutninger," siger Peter Terman Petersen.

Dokumentation sikrer eftertanke

Kunden guides igennem samtlige otte faser fra afs�t over afklaring, screening, potentialer, data, l�sninger og cost-benefit til overdragelse. Her skal de relevante sp�rgsm�l stilles og besvares, s� man ender med en dokumentation af hele beslutningsprocessen og samtidig med den bedste l�sning.

"At dokumentationen ligger der bagefter, g�r, at du bliver meget bevidst om dine til- og fravalg. N�r du f�rst f�r skrevet ned, at det er din intention at g�re noget, du ikke har t�nkt over, s� er det rigtig sv�rt at g�re det alligevel," siger Peter Terman Petersen.

Inden for 10 m�neder forventes det, at Totalv�rdimodellen vil v�re klar i en digital version. Indtil da kan du se den i papirversionen ved at f�lge linket i boksen.

Publiceret af Michel Davidsen 20. april 2012

Om Plan C

Plan C er et partnerprojekt under Gate 21 om energirenovering i alment boligbyggeri og offentlige bygninger. I perioden 2010-2013 vil Plan C arbejde med projekter, der skal skabe viden og rammer, som �ger og fremtidssikrer energirenovering i hovedstadsomr�dets kommuner og boligselskaber - og dermed skaber grundlag for styrket konkurrenceevne i den danske byggesektor.

Projektet er st�ttet af EU�s regionalfond og erhvervsfremmemidler fra Region Hovedstaden.

SIDST OPDATERET: 16.02.2014