Hjem / Skip Navigation LinksNyheder og medier / Nyheder / Vand og miljø

Filsø tager form

Foto:

 

Genskabningen af Filsø i Midtjylland er Danmarks største naturgenopretningsprojekt. I disse måneder fyldes det udtørrede område igen med vand.

Digerne er ved at blive fjernet, fire store fugleøer er blevet etableret, og den nedre del af det kommende søområde fyldes hurtigt med vand. Med andre ord, anlægsarbejdet på Danmarks største naturgenopretnings-projekt er i fuld gang.

For 160 år siden var Filsø Danmarks næststørste sø på over 2.000 ha, men i to omgange er søen blevet afvandet til næsten ingenting. Gennem et storstilet genopretningsprojekt genskaber Filsøs nye ejer, Aage V. Jensen Naturfond, nu området med en 900 ha stor sø og 300 ha enge, rørsumpe og græsmarker.

COWI er rådgiver på opgaven og har arbejdet for naturfonden med projektforslaget, udarbejdet udbudsmaterialet for anlægsarbejdet, forestået licitationen og har nu byggeledelsen på anlægsarbejdet.

Nedbrydningsmateriale genanvendes

Og der er meget at tage hensyn til, når et så stort område skal oversvømmes.

"Vi har måttet nedrive eksisterende bygninger, så som en svinefarm og et korntørreri, men samtidig har vi sikret os, at nedbrydningsmaterialet genanvendes til blandt andet at hæve adgangsveje. Desuden skal vi sikre, at de omkringliggende ejendomme stadig kan komme af med deres vand," siger COWI projektleder Allan Bo Mikkelsen.

Tusindevis af kubikmeter jord og vand

Under anlægsarbejdet skal der flyttes ca. 300.000 m³ jord ved flytning af diger, udjævning af grøfter og udførelse af terrænreguleringer i det kommende søområde.

I starten af juli begyndte vandet at strømme til den nedre del af søområdet, og til november skal hele anlægsarbejdet være afsluttet. Søen vil herefter hurtigt blive fyldt op til det projekterede niveau og være klar til at blive indtaget af dyr og naturelskere.

 

Af Anja Basilio Fabech afj@cowi.dk
Publiceret 19. juli 2012

SIDST OPDATERET: 10.04.2015