Hjem / Skip Navigation LinksNyheder og medier / Nyheder / Bro-, tunnel- og vandbygning

Stockholm bygger ny, grøn havn

Foto: COWI
Stockholms havn er blevet for lille til moderne containerskibe. Nu løses problemet med et gigantprojekt, som sætter nye standarder for "grønne" havne.

Stockholm har et problem. Byens havn kan ikke længere håndtere de moderne containerskibe, der lægger til med varer til den voksende befolkning, og som kræver større vanddybde og har flere krav til laste- og losseudstyr.

Derfor transporteres en stor del af det gods, der har Stockholm som destination, til Gøteborg 500 km væk for derefter at fragtes tværs gennem Sverige med lastbil. Det er dyrt for både økonomien og miljøet, og det skal en ny havn råde bod på.

Bedre forhold og godt for miljøet

CO2-udslippet fra fragtet gods forventes reduceret med 25 procent med den nye havn på Norvikudden i Nynäshamn bare 50 kilometer syd for Stockholm. Et område med perfekte forudsætninger for en containerhavn.

"Den naturlige vanddybde er på mellem 10 og 16 m. Der planlægges en dybde på 16 m, så havnen også kan modtage fremtidens store fartøjer. Desuden er der ikke langt fra sejlrenderne i Østersøen til Norvikudden, så skibene slipper for at sejle gennem det følsomme miljø i Stockholms skærgård. De får i stedet adgang til en havn med færre isproblemer og med en sikker og kort indsejling," siger Jan Halvarsson, projektleder i NCC Aarsleff Norvikudden Consortium, som står for projektet.

Manglende infrastruktur

COWI spiller – med sin betydelige ekspertise inden for både havneanlæg og miljø – en nøglerolle, når Stockholms nye havn vokser frem på tegnebordet.

"Kompleksiteten i dette projekt er høj. Det er et greenfield-projekt, fordi der slet ikke findes nogen infrastruktur i forvejen. Alt skal bygges op fra bunden. Det giver selvfølgelig en række ikke helt enkle spørgsmål, der skal tages stilling til – ofte med mange problemstillinger samtidig. I en sådan situation er det smart og praktisk at have en rådgiver, som internt kan håndtere flere specialområder, og som også i eget regi kan håndtere mange af de grænseflader og grænser, der skal fastlægges," siger Jan Halvarsson om samarbejdet med COWI.

Miljøtilpasset godshavn

De konkrete miljømål, som COWI har ansvaret for, omfatter bl.a. el-tilslutning af fortøjede fartøjer. Der skal også etableres den nødvendige infrastruktur til håndtering og sortering af affald og spildevand fra fartøjerne.

Når havnen på Norvikudden står færdig, vil den fremstå som en særdeles miljøtilpasset godshavn.

Stockholms nye havn

Omfang:

Fuldt udbygget vil den nye havn have 1.400 kajmeter, syv kajpladser og 4-5 containerkraner. Ud over containerkajer vil der være pladser til ro/ro-fartøjer (påhængs- og sættevogne samt togvogne med rullende gods) og ro/pax (bil- og passagerfartøjer) i selve havnen.

Størrelse og vanddybde:

Overfladen dækker ca. 44 hektar, og kajpladserne får en maksimal dybde på 16,5 m. Derved kan de største fartøjer, der sejler i Østersøen, anløbe havnen.

Kapacitet:

Ca. 300.000 containere om året og en gennemstrømning af 200.000 køretøjer med rullende gods.

Omkostninger og anlægsstart:

De samlede omkostninger vil efter beregningerne beløbe sig til SEK 3 milliarder. Dato for anlægsstart fastlægges, så snart alle tilladelser og godkendelser foreligger. Anlægstiden anslås til tre år.

Fakta: Stockholms Hamnar

SIDST OPDATERET: 19.03.2015