Ny bæredygtighedsmodel til byggeprojekter i Aarhus

Foto: COWI

Bæredygtigt byggeri er en kompleks størrelse. En ny model udviklet af COWI skal hjælpe Aarhus kommune med at bevare overblikket i kommende byggerier og anlægsprojekter.

I midten af Aarhus skal et nyt børne- og ungemiljø med fremtidens skole som kerne bygges. Projektet hedder Frederiksbjergbyggeriet, og skal gå forrest i pædagogisk og teknologisk udvikling. De fysiske rammer for skole, børnehave og fritidsklub skal rumme og matche den store foranderlighed, der kendetegner nutid og fremtid. Samtidig er det kommunens ambition, at byggeriet opnår en høj grad af bæredygtighed.

For at hjælpe ambitionen på vej bliver en ny bæredygtighedsmodel taget i brug. Modellen er specifikt målrettet byggeprojekter og skræddersyet til Aarhus Kommunes behov. 

Det webbaserede værktøj skal hjælpe arkitekter, ingeniører, entreprenører og bygherre til at kommunikere bedre med hinanden gennem hele processen og skabe overblik over kommunens bæredygtighedsområder.

De mange sider af bæredygtighed

Bæredygtighed bliver hurtigt et svævende begreb, som er svært at definere. Mere end hundrede forskellige faktorer spiller ind, når en bygnings bæredygtighed skal opgøres, så det er med at holde tungen lige i munden, hvis man vil tage grundigt hånd om alle relevante områder.

Den ny bæredygtighedsmodel hjælper med at skabe overblik ved at inddele bæredygtighed i tre overordnede dimensioner - 'Økonomi', 'Miljø' og 'Det sociale'. Hver af disse dimensioner rummer yderligere en række hovedpunkter som f.eks. 'Energi' eller 'Driftsøkonomi', som igen åbner op for en række underpunkter.

"Det har været målet for COWI, at skabe et optimalt arbejdsværktøj, der hjælper med at få det samlede byggeri til gnidningsfrit at gå op i en højere enhed," fortæller projektleder Alice Diederichsen og tilføjer:

"Ved hjælp af modellen målrettes byggeriet bedre kommunens værdier, mål og dansk lovgivning og sikrer, at de behov man ønsker byggeriet skal dække, bliver mere bæredygtige."

Integreret i fremtidige projekter

"Det bliver spændende at teste modellen på det kommende Frederiksbjergbyggeri. Forhåbentlig viser den sig meget anvendelig, og COWIs 360 graders-tilgang giver et solidt og nuanceret grundlag at prioritere indsatsen på," kommenterer Henrik Rudfeld, der er proces- og projektleder i Børn og Unge i Aarhus Kommune og fortsætter:

"For en bygherre som Aarhus Kommune er der mange nuancer af bæredygtighed, som ønskes tilgodeset på forskellig vis i forskellige afdelinger. Vi håber, at modellen bliver en integreret del af vores fremtidige projekter, og på den måde understøtter de politiske målsætninger på området, og sikrer en højere grad af ejerskab og forståelse for de konkrete tiltag." 

En skræddersyet model

Modellen skal i første omgang bruges på en række pilotprojekter i Aarhus kommune, men skal efterfølgende anvendes bredt på bygge- og anlægsprojekter i kommunen. Bæredygtighedsmodellen falder helt i tråd med byens energipolitik og målet om at Aarhus skal være CO2-neutral i 2030.

"Vi har lagt vægt på at udvikle en dynamisk model, der er skræddersyet til Aarhus, og operationaliserer den fremtidige bæredygtighed i kommunens byggerier," afslutter Alice Diederichsen.
 

Af Jeppe Sejer Sørensen,  jrsx@cowi.dk
Publiceret den 09.07.2012

SIDST OPDATERET: 08.07.2016