Renovering giver boligområde i Aalborg øst nyt image

Foto: EFFEKT Arkitekter
En omfattende renovering af boligkvarteret Kildeparken i Aalborg øst skal forvandle området til en ny og levende bydel for ressourcestærke beboere. COWI og EFFEKT har udarbejdet en helhedsplan for området.

Franske altaner, grønne sportsarealer, trafik i gaderne og et nyt sundheds- og kvarterhus skal være med til at forbedre image og miljø i det slidte boligkvarter i Aalborg Øst. Håbet er, at området på sigt vil tiltrække flere børnefamilier og erhvervsaktive. Kvarteret består af 73 boligblokke og 155 gårdhuse.

Himmerland Boligforening, som ejer området, har sat gang i det store renoveringsprojekt og har bedt COWI om at udarbejde en helhedsplan for området. Projektet kommer til at koste 1,5 milliarder, hvoraf en del af pengene hentes i Landsbyggefonden.

Planerne for Kildeparken er del af det største og mest ambitiøse byomdannelsesprojekt i Aalborg i nyere tid.

Forbedrede boliger og trygge udearealer

Forandringerne bliver synlige på de ca. 1000 boliger, der fra alle at ligne hinanden bliver varierede med vinterhaver, åbne glaspartier og franske altaner.

Ombygningerne skal blandt andet skabe kontakt mellem ude og inde og sikre flere øjne på de offentlige arealer.

De store ensartede og markante parkeringsarealer, som ofte ligger øde hen, skal omdannes og nogle af bilerne flyttes helt hen til hoveddørene, så man kan snakke med naboen, når man mødes på parkeringspladsen.

Sportshangar til idræt og legådets mange forskellige beboere.

Centralt i det store grønne område er det planen at etablere en sportshangar, som kan bruges til aktivt samvær, foreningsliv, leg og sport og trække flere mennesker til kvarteret.

"Sportshangaren tænkes som et ikon og socialt omdrejningspunkt for renoveringen af Kildeparkens ca. 1000 boliger," forklarer Mogens Bo Knudsen, regionschef i COWI, og uddyber:

"Om sommeren vil sportshangaren kunne åbnes mod Astrupstien, som løber gennem hjertet af kvarteret. Ved at åbne mod stien kan indendørs- og udendørsfaciliteter smelte sammen, hvilket vil skabe mere liv i området og være med til at øge trygheden ved at færdes udenfor i kvarteret".

Problemvand skaber rekreative områder

Det er en ambition i projektet at håndtere al regnvand lokalt på området og bruge vandet til at skabe flere oplevelser og naturlige kvaliteter for områdets beboere og besøgende.

Ifølge Rasmus Cassøe, projektleder og byplanlægger i COWI,  er vandet en essentiel del af projektet, som er blevet støttet af Landsbyggefondens innovationspulje:

"Vi vil bruge de grønne områder aktivt til at håndtere de stigende regnmængder blandt andet ved at anlægge vandlegepladser og regnhaver til glæde for områdets børn og voksne."

Sundheds- og kvarterhus

Moderniseringen af boligområdet bliver særligt mærkbart når det nye sundheds- og kvarterhus står færdigt i 2012.

Huset kommer til at fungere som centrum og mødested i området. Det skal rumme en blanding af offentlige og private sundhedstilbud: læger, fysioterapeuter, apotek, administration af ældrepleje og sundhedspleje.

Sundheds- og kvarterhuset skal have optimale faciliteter for lægerne og det øvrige personale, og håbet er, at mange af dem også får lyst til at bosætte sig i den moderniserede bydel.

Af Helen Marie Bennett hmbe@cowi.dk
Publiceret den 26.04 2012

Udvikling i Aalborg Øst

Hele Aalborg Øst står over for en udviklingsspurt i de kommende 10-15 år. Planer om et nyt regionssygehus til 4,5 milliarder og udbygninger af universitetet forventes at trække investeringer i infrastruktur, virksomheder, boliger, butikker m.m. til bydelen.

I alt kan det blive til offentlige og private investeringer på et to-cifret milliardbeløb.  Det vil bringe Aalborg Øst i fokus herhjemme og ude i verden.

SIDST OPDATERET: 18.11.2015