Totalværdimodellen kommer hele vejen rundt om energirenoveringen

Foto: Gate 21
Plan C har i samarbejde med COWI skabt Totalværdimodellen, der giver beslutningstagere hjælp til at tænke hele vejen rundt om energirenovering.

Fremtidens energirenovering skal se projektet i det store perspektiv. Bygherrerne skal kigge flere år ud i fremtiden og tænke i bæredygtighed. Det er idéen bag Totalværdimodellen, som COWI i samarbejde med Henning Larsen Architects og Ai-gruppen har skabt i projektet Plan C.

"For det første er det et værktøj til at strukturere en proces og til at få defineret, hvor og for hvem værdien skabes i løbet af et renoveringsprojekt," siger Peter Terman Petersen, regionsdirektør for Region Sjælland og en af bagmændene i udformningen af Totalværdimodellen.

Hjælper med at træffe rigtige beslutninger

Modellen skaber klarhed over fordele, ulemper og omkostninger. Derfor kan eksempelvis renoveringen af et ødelagt skoletag blive valgt fra til fordel for etablering af nye ældreboliger, hvis en kommune forudser faldende elevtal og en samtidig stigning i antallet af ældre borgere.

"Ingen kan være tjent med, at man renoverer en skole for 40 millioner kroner for så at rive den ned året efter. Min samvittighed kan slet ikke være med til det. Så det handler om at få gjort det, der er rigtigt og bedst for samfundet. Det er selvfølgelig ikke kun vores job, men det er noget af det, du som beslutningstager, bygherre eller kunde kan gøre med Totalværdimodellen. Den kan belyse, hvordan tingene hænger sammen, og hjælpe folk med at træffe de rigtige beslutninger," siger Peter Terman Petersen.

Dokumentation sikrer eftertanke

Kunden guides igennem samtlige otte faser fra afsæt over afklaring, screening, potentialer, data, løsninger og cost-benefit til overdragelse. Her skal de relevante spørgsmål stilles og besvares, så man ender med en dokumentation af hele beslutningsprocessen og samtidig med den bedste læsning.

"At dokumentationen ligger der bagefter, gør, at du bliver meget bevidst om dine til- og fravalg. Når du først får skrevet ned, at det er din intention at gøre noget, du ikke har tænkt over, så er det rigtig svært at gøre det alligevel," siger Peter Terman Petersen.

Inden for 10 måneder forventes det, at Totalværdimodellen vil være klar i en digital version. Indtil da kan du se den i papirversionen ved at følge linket i boksen.

Publiceret af Michel Davidsen 20. april 2012

Om Plan C

Plan C er et partnerprojekt under Gate 21 om energirenovering i alment boligbyggeri og offentlige bygninger. I perioden 2010-2013 vil Plan C arbejde med projekter, der skal skabe viden og rammer, som øger og fremtidssikrer energirenovering i hovedstadsområdets kommuner og boligselskaber - og dermed skaber grundlag for styrket konkurrenceevne i den danske byggesektor.

Projektet er støttet af EU's regionalfond og erhvervsfremmemidler fra Region Hovedstaden.

SIDST OPDATERET: 09.03.2015