Hjem / Skip Navigation LinksNyheder og medier / Nyheder / Industri og energi

Lavtemperatur-fjernvarmeprojekt kan vise vej til fremtidens energisystem

Foto: Henning Larsen Architects

​​​​​​​​European Spallation Source. Photo: Henning Larsen Architects

EU har bevilget 30 millioner kroner til dansk/svensk lavtemperatur-fjernvarmeprojekt, der skal udvikle en bedre og mere bæredygtig udnyttelse af køleenergi, overskudsvarme og vedvarende energi i fjernvarmesystemet. 

14.11.2017

Brunnshög​, en ny bydel uden for Lund i Sverige, skal have sin fjernvarme fra overskudsvarmen i to lokale forskningslaboratorier. 

Løsningen er lavtemperaturfjernvarme, hvor temperaturen skal reguleres så lidt som muligt for at spare på energien,.​ og er et led i projektet Cool District Heating, der skal udvikle og afprøve nye lavtemperatur-fjernvarmeløsninger i Høje Taastrup og i Lund i Sverige. ​​

Brunnshög består af lavenergibyggerier, og her vil Kraftringen Energi AB udvikle et fjernvarmesystem, som kan konvertere meget lave temperaturer til rumvarme det meste af året. 

Vandet skal varmes op ved hjælp af køleenergi / overskudsvarme fra forskningslaboratoriet Max IV i Brunnshög, som har nogle af verdens mest kraftfulde røntgenapparater. 

Også European Spallation Source (ESS), der er under opførelse, kommer til at spille en væsentlig rolle i fremtidens energisystem i Brunnshög ​med cirka 40 000 indbyggere.

"I første omgang tester vi, hvordan vi kan udnytte overskudsvarmen fra Max IV på en række bygninger i et mindre område. Når den tilstødende forskningsenhed European Spallation Source er i drift fra 2020, vil der være overskudsvarme nok til at forsyne hele Brunnshög, " fortæller projektleder Göran Strandberg fra Kraftringen AB.

Solenergi skal booste kulde til varme i Høje Taastrup

Cool District Heating prøver ikke kun kræfter med energisystemet i Lund. Også i Høje Taastrup skal overskudsvarmen fra blandt andet indkøbscentret City 2 bruges i fjernvarmenettet. 

Forskellen er, at i Høje Taastrup skal det eksisterende fjernvarmenet konverteres til et lavtemperaturfjernvarmenet. Varmen, som afgives fra køleanlæggene skal nemlig boostes til 55 grader ved hjælp af varmepumper, der drives på grøn strøm fra bl.a. solcelleanlæg i området, og sendes ud til forbrugerne via fjernvarmenettet.

"Fremtidens fjernvarmeforsyning handler om at udnytte de lokale energiressourcer optimalt, blandt andet ved at skabe synergi mellem varme og køling – og her kan ikke bare vind, men også solenergi blive en afgørende faktor. Cool District Heating projektet hænger godt sammen med vores vision om at gå foran som et af de førende fjernvarmeselskaber i Danmark, " udtaler Astrid Birnbaum, direktør i Høje Taastrup Fjernvarme amba.

Tænk ind fra start i nye bydele  

Samspillet, hvor varme udnyttes trinvis på forskellige temperaturniveauer mellem virksomheder, fjernvarmesystemer og private boliger, vil ifølge COWIs projektleder, Reto M. Hummelshøj, kendetegne fremtidens smarte energisystemer:

"Cool District Heating projektet viser vej til fremtidens energisystem, hvor virksomheder, boliger, og lokale vedvarende energikilder er forbundet. Sammen med de overordnede forsyningssystemer, bidrager de aktivt og hjælper hinanden til det, man kan kalde et bæredygtigt smartgrid. Det er oplagt at tænke ind fra start i udviklingen af nye bydele, som i Lund og Høje Taastrup Kommune," siger Reto Hummelshøj.

COWI leder projektet i tæt samarbejde med Lunds forsyningsselskab Kraftringen Energi og Høje Tåstrup Fjernvarme.

​FAKTA OM COOL DISTRIC HEATING

  • Projektet Cool District Heating er et demonstrationsprojekt, som udføres i et konsortium ledet af COWI. 
  • I projektet udvikles nye systemløsninger og komponenter (rør, varmevekslere, varmepumper, styring mv.) til at udnytte køleenergi og overskudsvarme i samspil med øget udnyttelse af vedvarende energi både fra centralt og lokalt hold. 
  • Det omfatter både nye løsninger til udformning og dimensionering af fjernvarmenettet, såvel som nye typer varmeinstallationer til opvarmning af brugsvand i bygninger og forslag til nye tarifstrukturer.
  • Resultaterne fra projektet vil blive formidle bredt i EU og kan bane vejen for tilsvarende løsninger andre steder i Europa, hvor man har varme tilovers ved lave temperaturer - eksempelvis fra køling af datacentre.

Finansiering:

Udviklingsdelen og enkelte innovative dele af demonstrationen støttes af EU med 30 millioner danske kroner fra Horizon 2020 midlerne til ‘Innovation Action on applicability of low-temperature district heating to the buildings with high energy performance’

SIDST OPDATERET: 16.11.2017