Hjem / Skip Navigation LinksNyheder og medier / Nyheder / Industri og energi

Nyt kraftvarmeværk fyrer op for et grønnere Århus

Foto: cowi

​​​​​​​

​Halm og træflis bringer kedlerne i kog på det nye biomassefyrede kraftvarmeværk i Lisbjerg, nord for Århus. Med fleksibilitet i verdensklasse, kan værket justere produktionen af el og fjernvarme til Danmarks næststørste by efter behov.

​08.01.2018

De rager godt op i landskabet, de tre grønne glasfacader, som nu er opført på Ølstedvej i det nordlige Århus. Bygget for Århus kommune, med COWI som totalrådgiver, har det taget godt tre år at opføre de 6800 kvadratmeter moderne industriarkitektur. 

Siden åbningen tidligere i år, ankommer 66 lastbiler dagligt med halm til kraftvarmeværket, som er et af Danmarks største og mest avancerede. De 230.000 tons halm, som værket kan brænde af årligt, skal være med til at gøre Århus kommune selvforsynende med grøn energi og blive CO₂-neutral i 2030.

Kraftvarmeværket, der fyrer med halm som hovedbrændsel og skovflis som tilsatsbrændsel, har en samlet indfyret effekt på 110 MW. Afhængig af efterspørgslen, kan anlægget veksle mellem at producere varme og el i større og mindre grad.

"Vi har fået et af verdens mest moderne og avancerede biomassefyrede kraftvarmeværker, der sikrer, at vi i fremtiden både kan levere en sikker og grøn forsyning af varme og el til byens borgere. Hvis der er efterspørgsel på varme, så skruer vi op for varmeproduktionen, og hvis der er efterspørgsel på strøm, og deraf gode elpriser, så kan vi producere el i samproduktion med varme. På den måde er Lisbjerg Biomassefyrede Kraftvarmeværk en del af et grønt energisystem - og Aarhus Kommunes investering i det fremtidige miljø," fortæller projektleder Erik Vilstrup Sørensen, AVA.Grønt fyrtårn

Udover tre grønne glasbygninger i 45-meters højde, er en skorsten på 104 meter støbt i beton et synligt bevis på anlægget. Størstedelen af energien i røggassen overføres dog til fjernvarmenettet, så anlægget har en meget høj virkningsgrad. 

Anlægget har også et meget avanceret udstyr til rensning af røggassen og udledning af f.eks. partikler ligger langt under selv de mest strikse krav. 

Kraftvarmeværk Lisbjerg kan forsyne ca. 35.000 boliger med grøn fjernvarme og ca. 62.000 boliger med strøm.

COWI, som har stået for den overordnede planlægning, design, udbud, opfølgning, tilsyn under byggeriet, sikkerhedsledelse samt ledelse af idriftsættelsen, ser en lys fremtid for flere af den slags byggerier i fremtiden,  

"Et projekt som det her kan få stor betydning for enhver by med grønne ambitioner, også uden for landets grænser. Fleksibiliteten i anlægget gør det muligt at producere både varme og el, med mindst mulig påvirkning af miljøet.  Det er et privilegium at være med til at skubbe udviklingen i den rigtige retning og sætte nye standarder for biomassefyrede kraftværker – og en grønnere fremtid for os alle," fortæller projektchef Niels Jakobsen, COWI.  


Med dens grønne glasbygninger og iøjefaldende skorsten, har det nordlige fået et nyt vartegn. Det topmoderne anlæg er tegnet af Friis og Moltke arkitekter i tæt samarbejde med COWI. Anlæggets ejer er det 'Biomassefyret Kraftvarmeværk A/S', som ejes af Århus kommune.

SIDST OPDATERET: 05.03.2018