Hjem / Skip Navigation LinksNyheder og medier / Nyheder / Industri og energi

Sådan får vi et intelligent og bæredygtigt energisystem

Foto: Allan Højen
Intelligente energisystemer, som tillader forbrugerne at sende energi ud i forsyningsnettet, vil lette overgangen fra fossile til bæredygtige energikilder, siger energiekspert i COWI, Jens Ole Hansen.

I en ikke så fjern fremtid vil forbrugere af el og varme også blive producenter og dermed levere strøm, varme og køling til et ’intelligent’ energisystem.

Med fokus på vedvarende energi som sol, vind og biomasse vil dette system sørge for, at boliger, erhvervsbygninger og elbiler indgår i samspil med kraft-varme-værker, vindmølleparker og fjernvarmeanlæg, sådan at alle enheder er med til at producere energi, og at energien leveres, hvor der er brug for den, uden at noget går til spilde.

Samspillet med det intelligente energisystem
Zoomer man ind på en bolig, betyder samspillet med det intelligente energisystem, at man kan vælge, at vaske- og opvaskemaskinen går i gang, når der er overskud af el i nettet – typisk om natten, hvor prisen også er lavest.

Tørretumbleren indgår i samspil med fjernvarme-systemet, og solcellerne på taget producerer el til eget forbrug eller til elnettet. Nattens overskudsstrøm lader elbilen op og leverer eventuelt el tilbage, hvis det intelligente energi-system skulle afkode et behov.

Selv om der er et stykke vej endnu, mener en af COWIs energieksperter, afdelingschef Jens Ole Hansen, at intelligente energisystemer er den eneste måde, hvorpå vi både kan anvende mere vedvarende energi og gøre os uafhængige af kul og olie.

Systemer, der ikke kan tale sammen
”Som det er i dag, har vi en masse ’dumme’ systemer for el, køling og varme, der ikke kan tale sammen, hvorfor det er nødvendigt, at vi får dem integreret. Det er især vigtigt med hensyn til at udnytte vedvarende energi som vind og sol, der i deres natur er uregelmæssige energileverandører. I Danmark, der samlet set får mere end en fjerdedel af sin strømproduktion fra vedvarende energi, er overskudsproduktionen af og til så høj, at vi for ingen penge leverer strøm til elnettet i Tyskland.

Så vi har snart ikke mulighed for at anvende mere vedvarende energi, medmindre vi får gjort systemet interaktivt, så energien decentralt kan flyde i begge retninger mellem forbruger og producenter og ikke som nu kun en vej: fra en central elproducent til forbrugeren.”

Brug vedvarende energi
Ud over at gøre os uafhængige af fossile brændstoffer mener Jens Ole Hansen, at indførelsen af intelligente energisystemer er en forudsætning for at imødegå de globale klimaforandringer.

”Hvis vi vil undgå, at den globale opvarmning stiger mere end to grader inden udgangen af dette århundrede, skal vi hurtigst muligt i gang med at bruge en større andel vedvarende energi. Og hvis hvert land blot skal kunne dække 20-30 procent af sit energiforbrug med vedvarende energi, skal alle elnet i hele verden bygges om.”

 
Af Kathrine Schmeichel
Publiceret: 28.10.2010

SIDST OPDATERET: 27.10.2015