Hjem / Skip Navigation LinksNyheder og medier / Nyheder / Jernbaner, metroer, veje og lufthavne

Skinnerne bliver lagt til markant udvidelse af Oslos tunnelbane

Foto: cowi

​​​​Photo: Ruter 

​Forprojekteringen af et af Norges største infrastruktur projekter i nyere tid er gået i gang. Digitale værktøjer spiller en nøglerolle til håndtering af projektets høje kompleksitet. 

​09.03.2018

En brusende elv, minimal arbejdsplads og en løs jordbund – det er kun et udpluk af de udfordringer, som Projekteringsgruppen Fornebubanen (PGF) står overfor i forbindelse med udvidelsen af Oslos tunnelbane. 

Udvidelsen omfatter en ny, otte kilometer lang metrolinje og seks nye stationer. Det betyder, at ny omfattende infrastruktur skal indpasses i allerede tætbebyggede områder med jernbaner, erhverv, boliger og trafik, hvilket stiller høje krav til samspillet mellem fagdiscipliner.

I forprojekteringen bidrager Building Information Modeling (BIM) med 3D visualiseringer og spiller dermed en nøglerolle til håndtering af den høje kompleksitet. 

"BIM ​modellen hjælper med at skabe overblik, reducere antallet af fejl samt lette samarbejdet og dialogen mellem de mange involverede i projektet. Derfor spiller de en vigtig rolle," fortæller Christian Boye, projektleder for PGF og projekt direktør i COWI.  


En ekstra brik i et eksisterende puslespil

Fornebubanen kommer til at strække sig fra Oslos centrum til Fornebuhalvøen, som er et område i rivende udvikling sydvest for Oslo, hvor boliger og virksomheder skyder op. Udvidelsen af T-banen skal sikre adgang til arbejdspladser og transportmuligheder til og fra det centrale Oslo og styrke udviklingen og sammenhængskraften i byen.

Den høje kompleksitet stiller krav til, at alle fagdiscipliner projekterer i BIM.

"Vi bruger det blandt andet til clash detection, hvor vi kan fange og rette potentielle fejl. BIM modellen vil blive mere og mere detaljeret i de efterfølgende projektfaser, inden anlægsarbejdet går i gang," forklarer Christian Boye.

Det er intentionen, at BIM skal bruges gennem hele projektet og indgå som et centralt redskab i styringen og i forbindelse med dialogmøder for at sikre, at alle ender – og spor – mødes. 

Tilkobling til eksisterende T-bane

Clash detections i BIM er blandt andet til stor hjælp i forbindelse med tilkoblingen til den eksisterende bane ved Majorstuen station, forklarer Marius Mathisen, objektleder for baneteknik på projektet i COWI i Norge.

"Majorstuen er et knudepunkt, hvor vi skal tage hensyn til den eksisterende T-bane. Det udfordrer kapaciteten at finde en holdbar løsning, hvor vi skaber plads til den nye bane uden at forstyrre den igangværende drift, " fortæller han.

Også stationerne byder på store tekniske udfordringer heriblandt Lysaker station, hvor metroen skal krydse under den mere end syv kilometer lange Lysakerelv.

Elven skal derfor omlægges ved at foretage en udgravning på den ene side, så der er plads til en byggegrube, hvor den ene halvdel af tunnellen bliver konstrueret, mens elven fosser forbi på den anden side. Når processen er gentaget på den anden side af elven, bliver vandet igen sluppet løs i sit oprindelige leje.

Stærke fundamenter i løs jord

På linjen er der flere steder med glaciale aflejringer kaldet løsmasser, som udfordrer funderingsforholdene. For eksempel er overgangen fra fast klippe til de mere sætningsfølsomme løsmasser en udfordring.

"Det er vigtigt, at vi har styr på de bevægelser, som kan ske under udførslen og i banens levetid i forhold til differenssætninger samt sætninger på blandt andet omgivende bygninger og jernbaner. Det kan skabe spændinger i konstruktionerne, som derved kan overbelastes, hvis jorden sætter sig," forklarer projekt direktør fra COWI og oppdragsleder for PGF. 

På grund af den trange plads er det ikke muligt at omgå de udfordrende jordforhold. Der kan derfor være behov for, at de stationer og dele af tunnellen, som ligger i løsmasser, helt eller delvist pælefunderes ned til fast klippe.

"Vi skal lave nogle kraftige konstruktioner med mange afstivninger. Det bliver en kompliceret proces. Ved Lysaker ser vi også på en alternativ løsningsmulighed, hvor stationen placeres dybere i fjeldet for at undgå løsmasser," siger Christian Boye, som har erfaring med metrobyggerier fra både Danmark, Sverige, Ukraine og Egypten.

PGF har en tiårig rammeaftale. Forprojektfasen strækker sig fra september 2017 til april 2018, og involverer 150 fagfolk fra COWI og Multiconsult.

Fornebubanen – Oslos nye metro

  • ​Bygherre er Oslo Kommune v/Etat Fornebubanen, som repræsenterer ejerne Oslo Kommune og Akershus Fylkeskommune.
  • COWI og Multiconsult har indgået et joint-venture under betegnelsen PGF (Projekteringsgruppen Fornebubanen) og leverer al rådgivning og designarbejde til metroprojektet.
  • Banen vil være underjordisk og have en længde på cirka 8 kilometer fra Fornebu til den eksisterende Majorstuen station. Cirka 5,6 kilometer af strækningen er i Oslo. Den resterende del ligger i Bærum Kommune.
  • Der skal bygges seks nye stationer. Tre stationer vil være dybtliggende fjeldstationer. Tre stationer vil være overfladenære stationer.

SIDST OPDATERET: 12.03.2018