Hjem / Skip Navigation LinksNyheder og medier / Nyheder / Nyhedsarkiv

Digitalisering af byggeri kan spare milliarder

Foto: Tao Lytzen
Hvis det nye bygningsarkiv realiseres, vil det bl.a. betyde, at alle nye byggesager skal indberettes digitalt.
Hvis alle oplysninger om dansk byggeri bliver tilgængelige i et sammenhængende digitalt bygningsarkiv, vil samfundet kunne spare op mod 17 milliarder kroner om året, viser COWI-rapport.

Når en bygning i Danmark skifter hænder eller går fra f.eks. bygge- til driftsfase, går vigtige oplysninger oftest tabt. Informationen om bygningen er uensartet, nye aktører starter ofte med at indhente data på ny, og disse informationer er ikke altid i digitalt format.

I en ny vision lægger Domænebestyrelsen (se faktaboks) derfor op til at gøre alle oplysninger om et byggeris livscyklus tilgængelige i et sammenhængende digitalt bygningsarkiv. Hvis visionen realiseres, bliver Danmark det første sted i verden, der digitaliserer hele byggeriets livscyklus fra vugge til grav.

Kæmpe genvinst-potentiale COWI har for Erhvervs- og Byggestyrelsen udarbejdet en rapport, der danner baggrund for visionen. Rapporten konkluderer, at en fuld digitalisering af alt nybyggeri samt kendte oplysninger om eksisterende bygninger vil kunne betyde en gevinst for samfundet på 17 milliarder om året. Det offentlige alene vil kunne spare 1,3 milliarder.

"Det største potentiale ligger i driftsfasen. Et eksempel kunne være et rengøringsudbud i en offentlig bygning, hvor der mangler oplysninger om kvadratmeterantal. Så sidder alle, der vil byde, og laver deres egne udregninger. Hvis oplysningerne fandtes centralt, ville selskaberne ikke blot spare tid, de ville også alle byde på samme grundlag," siger projektleder Carsten Pietras, COWI.

Hvis det nye bygningsarkiv realiseres, vil det bl.a. betyde, at alle nye byggesager skal indberettes digitalt, og at der skal foretages en række justeringer i lovgivningen.

Nye muligheder for forskning

Rapporten vurderer, at det vil tage 20-30 år at opbygge det digitale bygningsarkiv, men så vil samfundet også kunne høste flere fordele end blot de økonomiske:

Arkivet vil skabe et grundlag for forskning, erfaringsopsamling og benchmarking på tværs af byggeriet, som vi ikke har i dag," siger Carsten Pietras.

Han tilføjer, at lignende digitaliseringsgevinster formentlig vil kunne høstes inden for andre områder end byggeriet, f.eks. veje, broer og den øvrige infrastruktur.

Træghed i byggebranchen

Men med alle disse fordele, hvorfor er byggeriet så ikke digitaliseret for længst? Carsten Pietras mener, at aktørerne i branchen - inklusive rådgiverne - må gribe i egen barm.

"Byggeriet er en konservativ branche, og der er en træghed for at lave ændringer. Mange laver løsninger, men ingen gør det på tværs. Derfor vil det nok kræve et offentligt initiativ for at skabe en national og fælles løsning," vurderer Carsten Pietras.

Af Janne Toft Jensen
Publiceret: 23.06.2009

Fakta: Domænebestyrelsen

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning er et fællesoffentligt organ, der har til formål at forbedre det offentlige samarbejde omkring byggeriet og medvirke til, at den offentlige service omkring bygninger, boliger og forsyning fungerer som et samlet hele for borgere og virksomheder.

Medlemmer er:

  • Erhvervs- og Byggestyrelsen (EBST)
  • SKAT
  • Domstolsstyrelsen
  • Kort- og Matrikelstyrelsen
  • Energistyrelsen
  • It- og Telestyrelsen
  • Kommunernes Landsforening (KL)
  • Velfærdsministeriet

Miljøstyrelsen, By- og Landskabsstyrelsen samt Danske Regioner er tilknyttet bestyrelsen.

SIDST OPDATERET: 16.09.2016