Hjem / Skip Navigation LinksNyheder og medier / Nyheder / Nyhedsarkiv

Roskilde får ny kreativ bydel

Foto: Stig Stasig

Landskabsarkitekt i COWI og projektleder for byggemodning af området Louise Risør.

Musicon bliver en ny bydel i Roskilde, hvor COWI bl.a. skal byggemodne området og designe hovedgaden, Rabalderstræde, der skal fungere både som vej, eventsted og regnvandsopsamling.

"Rabalderstræde er en gade, hvor den slet, slet ikke får for lidt."

Foruden at være starten på en af Gasolins mest kendte sange, er det også beskrivelsen af en virkelig gade i den nye bydel Musicon i Roskilde.

Rabalderstræde skal være den kommende bydels hovedgade og omdrejningspunkt for både trafik, hverdagsliv og fest, samtidig med at den fungerer som en slags regnvandsbassin.

Rabalderstræde får flere funktionerSammen med GBH Landskabsarkitekter skal COWI i de kommende tre år gøre Musicon parat til, at Roskilde Kommune kan sælge grunde til bl.a. boliger, kulturerhverv, uddannelsesinstitutioner.

Landskabsarkitekt i COWI og projektleder for byggemodning af området og design af Rabalderstræde Louise Risør forklarer:

"Udover at vi skal gøre området klar til udstykning, med hvad det indebærer af infrastruktur som veje, gadebelysning, kloakker og stik til fjervarme, skal vi også projektere Rabalderstræde, sådan at den får flere funktioner fra fester og koncerter til almindelig færdsel og opsamling af regnvand."

Opsamling af regnvand Ideen er, at der langs den 600-700 meter lange gade skal løbe en kanal, der samler regnvandet bl.a. ved, at gaden i sig selv skråner ned mod kanalen.

"Hele fladen anlægges uden kantstensopspring eller anden markering af fortov, cykelsti og kørebaner, og med et tværgående fald på fra øst mod vest. Mod vest afsluttes faldet af en bred kantsten, som opsamler og leder regnvandet mod Rabalderstrædes dybdepunkt mod syd," forklarer Louise Risør.

Vandmålere som klatrestativer Kanalen leder vandet hen til tre regnvandssøer, der flyder sammen til én stor sø ved meget kraftige regnskyl. I tørre perioder vil en soldrevet pumpe sørge for, at regnvandssøerne forsyner Rabalderstræde-kanalen med vand.

"Ved at bruge regnvandet på denne måde, fungerer det både som et rekreativt område og sparer penge til kloakering," siger Louise Risør og fortæller, at vandmålerne i søerne tillige er udformet som klatrestativer, der vil kunne benyttes af borgerne både ved høj og lav vandstand.

Rabalderstræde er "en stor partyflade"I tilknytning til kantstenen monteres mobile murelementer med forskellige funktioner som f.eks. bænk, cykelstativ og grill. De mobile betonelementer kan flyttes rundt på vejen og indgå i diverse events.

"I princippet er gaden en stor partyflade. Og hele Musicon er netop kendetegnet ved, at alt skal have flere funktioner," siger Louise Risør.

Industribygninger skal integreres

En stor del af Musicon-området udgøres af en gammel betonvarefabrik, som Roskilde Kommune købte i 2003. De nuværende industribygninger skal bevares og integreres i den nye by. I dag bruges disse bygninger bl.a. af skatere og teaterfolk.


Af Kathrine Schmeichel
Publiceret: 16.09.2009

500 boliger og 2.000 kreative arbejdspladser

Det område i Musicon, der skal udstykkes i grunde, udgør 250.000 m2, og Roskilde Kommune forestiller sig, at områdets fabrikshaller og kommende nybyggeri om 10-15 år vil have udviklet sig til "et spændende og udfordrende bymiljø med 500 boliger og 2.000 arbejdspladser inden for kulturerhverv."

Indtil nu er der solgt en grund til et selskab, der skal bygge ungdomsboligerne, Alla-tin-gala - endnu en reference til Gasolins sangskat. Danmarks første rockmuseum åbner også i Musicon 2012. 

SIDST OPDATERET: 17.09.2016