Hjem / Skip Navigation LinksNyheder og medier / Nyheder / Økonomi, management og planlægning

Klimasikring og fornyelse af Enghaveparken i København

Foto: Arkitektfirmaet TREDJE NATUR

​Arkitektfirmaet TREDJE NATUR​

​Klimasikringen af København skal sikre borgerne mod fremtidige oversvømmelser som følge af skybrud – og tilføre byen nye rekreative kvaliteter. COWI har sammen med arkitektfirmaet TREDJE NATUR og proceskonsulenterne Open Air Neighbourhood vundet en idékonkurrence med et nytænkende oplæg til, hvordan Enghaveparken kan sikre bydelen imod fremtidige oversvømmelser.​

At gøre plads til 26.000 m3 vand i en historisk og bevaringsværdig park midt i København har været udgangspunktet for idékonkurrencen. Fremfor at lede vandet væk fra bydelen via underjordiske kloakker vil Enghaveparken i fremtiden forsinke store mængder regnvand inden det ledes videre til Københavns havn.

Vinderforslaget vurderes at være et inspirerende og nytænkende idéoplæg som en del af byfornyelsen af Vesterbro i København. Idéoplægget skitserer, hvordan Enghaveparken tilpasses de næste 100 års udfordringer i bydelen, når det kommer til skybrudssikring og behovet for at bruge og opholde sig i byens rum.

"Vi har sammen med vores samarbejdspartnere udarbejdet et nytænkende oplæg til, hvordan Enghaveparkens nuværende funktioner og struktur bevares, balancerer bevaringshensyn samtidig med, at vi ved hjælp af diger, sluser og fordybninger sikrer, at store mængder regnvand kan ophobes i parken", siger Ann-Gerd Rasmussen, administrativ projektleder.

Bevaringshensyn løftes af stærk ingeniørkunst

Enghaveparken har siden 1928 været et grønt åndehul for byens borgere. Parken er bevaringsværdig, og dens overordnede struktur med trærækker og hække bliver bevaret, fordi man i idéoplægget har prioriteret ikke at gennemføre et stort indgreb i parkens struktur og helhed. Men parkens rum og funktioner bliver fornyet, så de passer til fremtidens behov.

"I vores idéoplæg benytter vi gamle ingeniørmæssige kundskaber, hvor vi f.eks. anlægger en mur, som hegner parken ind og forsinker vandet ved skybrud som en stor fejebakke. På muren skitseres en vandrende, som opsamler regnvandet fra parken og de omgivende hustage – referencen er viadukterne, som vi kender fra det gamle Rom", siger Ann-Gerd Rasmussen.

"Vi graver også fordybninger i parken, som langsomt fyldes med vand, når der kommer ekstremregn. Når fordybningerne er fyldte, går lukkemekanismen i Enghaveparken i gang. Hullerne i muren lukkes som indgange med lukkemekanismen, der fungerer som en flydedok. På den måde vil Enghaveparken forsinke vandet, så det ikke oversvømmer de omkringliggende veje og bygninger", fortsætter Ann-Gerd.

Enghaveparken som fejebakke

Enghaveparken har en lille hældning, som COWI har valgt at udnytte i den kreative løsning til opsamling af regnvandet. Parken har grundform som en kæmpe fejebakke, og planen er at indrette parken, så regnvand fra de omkringliggende veje bliver ledt ind i parken og via hældningen bliver opsamlet i fordybninger og ledt videre ned til havnen via kloaksystemet.

"I vores vinderforslag har vi haft som mål at balancere klimatilpasning, bevaringshensyn og fornyelse. Derfor bliver rummene i parken fornyet og tilpasset en moderne hverdag, samtidig med at vi anvender regnvandet til rekreative formål", slutter Ann-Gerd.

 

 

Om fornyelse af Enghaveparken

  • Områdefornyelsen centrale Vesterbro har ca. 7 mio. kr. til fornyelsen af Enghaveparken.
  • Selve skybrudsløsningen dækkes af takstmidler fra HOFOR.
  • Områdefornyelsen arbejder på at skaffe omkring 30 mio. kr. til indretning af parken, der giver rekreativ værdi til skybrudsløsningen. Det kunne f.eks. være en vandhave i parkens midte.
  • A.P. Møller fonden bevilligede i juni 2014 11 mio. kr. til renovering af de eksisterende bygninger i parken, der er tegnet af arkitekt Arne Jacobsen.

I løbet af sommeren og i starten af efteråret planlægges den nærmere proces for fornyelsen af Enghaveparken.

 

SIDST OPDATERET: 05.08.2016