Hjem / Skip Navigation LinksNyheder og medier / Nyheder / Vand og miljø

Fra losseplads til naturpark

Foto: Hasløv & Kjærsgaard Arkitektfirma
COWI og Hasløv & Kjærsgaard har netop afleveret deres bud på realisering af en ny landskabspark i den russiske hovedstad. Parken er en omdannelse af en gammel losseplads, der nu skal fungere som et rekreativt landskab i et stort byudviklings-område.

I udkanten af Moskva, i det tæt befolkede boligområde Nekrasovska, får beboerne, samt byens borgere og besøgende, i løbet af de næste par år adgang til en helt ny bypark. Områdets store losseplads skal nemlig omdannes til en naturpark på størrelse med Kongens Have i København.

Attraktiv park med skandinavisk touch

Det er rådgivningsvirksomheden COWI og arkitektfirmaet Hasløv & Kjærsgaard, der har stået for forslaget til omdannelsen af parken for Russian Technical Society (RTS), en del af bygge- og ejendomsudviklingsselskabet Morton Group. Ønsket til de to danske virksomheder var at skabe et attraktivt landskab, der i æstetik og kvalitet afspejler den skandinaviske stil.

Eva Sara Rasmussen, projektleder og arkitekt i Hasløv Kjærsgaard fortæller:

"Naturparken er et led i et stort byudviklingsprojekt i området, der kommer til at omfatte en helt ny bydel med blandt andet nye boligbyggerier, en kirke og en metro – og vores kunde har været opsat på at kunne tiltrække folk til parken, fra nær og fjern. Den skandinaviske stil er kendt som værende et udtryk for kvalitet, så vores fokus var på at skabe en smuk og nordisk stemning med 'enkle', gode designløsninger og med respekt for stedets særlige egenskaber – herunder ikke mindst at arbejde med, at parken både skal blive en attraktiv 'hverdagspark' for de lokale beboere og rumme en række særlige faciliteter, som appellerer til et meget stort opland."

Synligt vartegn op over højhusene

En af de store udfordringer i omdannelsen fra losseplads til naturpark var den store mængde jord og byggeaffald på området. Niels Erik Houe, projektleder i COWIs afdeling for affaldshåndtering og forurenede grunde, fortæller: 

"Præmissen var, at den eksisterende jordmængde etc. skulle blive på området. Det betyder, at selve slutniveauet for parken ligger meget højt, hvorfor det kræver nøje beregninger i forhold til volumen og stabilitet, når de enkelte 'elementer' på grunden skal planlægges; Stierne, høje, beplantningen, støttemure, bygningerne, udkigsposterne etc.

Samtidig er det dog netop parkens niveauhøjde, der har skabt mulighed for at udvikle nogle unikke løsninger: Det højeste punkt i parken bliver et udkigsplatform, der ligger 50 meter over naturligt terræn, og som vil give et fantastisk 360 graders udsyn over den østlige del af Moskva. Samtidig bliver parken et synligt vartegn for hele området."

Metode fra danske affaldsdeponeringsanlæg

Arbejdet med omdannelsen af pladsen foregik også under jordoverfladen i form af kontrol og håndtering af lossepladsgassen. Niels Erik Houe fortæller:

"Selv om mængden af gas er lille, skal den stadig håndteres i forhold til nærved liggende boliger og brugere af parken. På grund af den relativt lille mængde faldt valget på afskærende gasopsamlingsgrøfter; boringer og rensning af metanen ved brug af kompostbede - som også er en metode, der vinder mere og mere indpas på danske affaldsdeponeringsanlæg".

Af Charlotte Holm chhm@cowi.dk

Publiceret: 13.01.2016

Mere om landskabsparken

​Parken er 16,5 ha (165.000 m²), hvilket stort set svarer til Kongens Have i København. Landskabsparken vil byde på en bred vifte af oplevelses- og aktivitetsmuligheder - udsigtsplatform med 360° udsigt over den østlige del af Moskva, besøgs- og udstillingsbygning, mindre udsigtsplatforme, naturformidlingsområde, lege- og opholdsområder, hovedstier og mere intime landskabsstier rundt i området. Hovedindgangen markeres med en markant service- og adgangsbygning som det naturlige udgangspunkt for ture rundt til parkens mange rekreative tilbud.

I en russisk sammenhæng er der tale om en banebrydende sammentænkning af naturgenopretning af en losseplads kombineret med udvikling af muligheder for rekreation og friluftsliv.

SIDST OPDATERET: 06.12.2017