Hjem / Skip Navigation LinksNyheder og medier / Nyheder / Vand og miljø

Rensning af spildevand skal forbedre folkesundhed i afrikanske storbyer

Foto: cowi

​​​​​​​

COWI har påtaget sig en ledende rolle i implementeringen af det multidonorfinansierede program Lusaka Sanitation Programme og andre større spildevandsprogrammer i Afrika syd for Sahara. 

06.03.2017

I Zambias hovedstad, Lusaka, har kraftig befolkningsvækst og begrænset kapacitet ført til, at en stor del af byens befolkning bor i uformelle boligområder uden sanitet. Faktisk dækker det eksisterende vandbaserede kloaksystem kun 10-15 procent af befolkningen. Forholdene udgør en stor trussel for både miljøet og folkesundheden.

Det vil nu ændre sig. Med finansiering fra den Europæiske Investeringsbank (EIB), KfW, Verdensbanken, Den Afrikanske Udviklingsbank og Zambias regering har Lusaka Water and Sewerage Company (LWSC) besluttet at investere næsten 240 mio. euro i spildevandsinfrastrukturen i den tætbefolkede by over de næste fem år.

COWI er valgt som projektimplementeringskonsulent i et konsortium, der har indgået kontrakt med EIB.

”Spildevandsindsamling - og rensning er blandt de mest oversete, men nødvendige komponenter i enhver bys infrastruktur. Ordentlig sanitet er afgørende for folkesundheden og miljøet og har en positiv effekt på produktiviteten takket være den forbedrede sundhed. Med andre ord er der tale om en investering, som giver et markant løft i de generelle leveforhold,” siger projektdirektør Karsten Vesth-Hansen, COWI.

Øget fokus på sanitære forhold

Anlægsarbejderne under Lusaka Sanitation Programme omfatter bl.a. to spildevandsanlæg med rislefilter, 520 km kloakrør, 10 decentrale spildevandsbehandlingssystemer, 100 offentlige toiletter og ca. 12.000 lokale sanitetsenheder. Alt i alt forventes den andel af befolkningen, som lever i kloakerede områder, at blive fordoblet i forhold til det nuværende niveau.

Stephen Dollery, der er COWIs teamleder i Lusaka, har arbejdet på en række vand- og spildevandsprojekter i udviklingslande:

”I de år, hvor jeg har arbejdet med vandforsynings- og spildevandsprojekter i udviklingslande, har forsyningsselskaber, lokalforvaltninger og regeringer haft mest fokus på vandforsyningen, fordi det har været anset for et mere presserende behov, og fordi det genererer mere omsætning. Det har i mange tilfælde betydet, at de knappe ressourcer ikke har rakt til at gøre noget ved de sanitære forhold med alvorlige konsekvenser for miljøet og folkesundheden. Denne gang er det heldigvis anderledes,” siger Stephen Dollery. 

Hastig urbanisering driver investeringer

Ud over investeringen i spildevandsinfrastruktur i Lusaka er COWI i gang med at gennemføre to andre større projekter i Afrika syd for Sahara, én i Nairobi i Kenya og én i Mwanza i Tanzania.

”Den hastige tilflytning til byerne i udviklingslandene betyder, at der endelig er ved at komme fokus på de sanitære forhold hos regeringer og finansieringsinstitutter i de større byer i Afrika. Vi forventer, at tendensen fortsætter til gavn for folkesundhed og produktivitet,” siger Karsten Vesth-Hansen.

  

 FAKTA

​Forbedring af de sanitære forhold er blandt FN’s nyligt vedtagne Verdensmål for bæredygtig udvikling (6.2) ”inden 2030 at sikre adgang til tilstrækkelig og rimelig sanitet og hygiejne for alle og gøre det af med defækation i det fri, med særlig opmærksomhed på behovene hos kvinder og piger og personer i sårbare situationer”.

I 2015 brugte 4,9 mia. mennesker på verdensplan forbedrede spildevandsfaciliteter, mens 2,4 mia. ikke gjorde. I 2015 brugte 68 procent af verdens befolkning forbedrede faciliteter mod 59 procent i 2000. Alligevel er usikker håndtering af fækalieaffald og spildevand fortsat en væsentlig trussel mod folkesundheden og miljøet.

Lusaka Sanitation Programme, projektimplementeringskonsulent

  • Ordregivende myndighed: Den Europæiske Investeringsbank, EIB
  • Finansiering af teknisk assistance: Investeringsfacilitet (tilskudsramme)
  • Promotor: Lusaka Water and Sewerage Company, LWSC
  • Konsortium: COWI A/S (projektimplementeringsansvarlig), PM Group og Artelia
  • Projektperiode: 5 år

SIDST OPDATERET: 13.03.2017