Hjem / Skip Navigation LinksNyheder og medier / Nyheder / Vand og miljø

Ny løsning til klimasikring af større bygninger

Foto: cowi

​​

Risikoen for flere oversvømmelser p.g.a. klimaforandringer har fået flere af landets kommuner til at efterspørge nye løsninger til håndtering af de voksende vandmasser. COWI og Grundfos har netop udviklet en bypass-pumpebrønd til formålet.

04.05.2017

En nyudviklet bypass-pumpebrønd skal være med til at beskytte større bygninger, institutioner og virksomheder mod oversvømmelser og derved imødekomme et voksende behov hos kommuner og virksomheder for klimasikring. Et behov, der er vokset betragteligt i kølvandet på den 2. juli 2011, da et voldsomt skybrud skyllede ind over Sjælland og forvoldte skader i milliardklassen.

”En bypass-pumpebrønd er et økonomisk og pladsbesparende alternativ til regnvandsbassiner, som der er kommet flere og flere af i takt med de stadig hyppigere skybrud. Specielt i byerne giver bassinerne udfordringer, fordi de kræver plads, som ikke er der, ” siger projektleder Jesper Valentin Nielsen fra COWI. 

Ved skybrud træder den nyudviklede pumpebrønd i aktion og sikrer både mod vand i kælderen og tilbageløb fra kloaknettet. Det giver nye muligheder for sikring af f.eks. større virksomheder, skoler og boligforeninger i tæt bebyggede områder uden afbrydelser i vandforsyningen, og indtil videre er løsningen implementeret på en skole og en datacentral i hovedstaden. fortæller

Fra 2-3 liter til 120 liter i sekundet

Inspirationen til pumpen er hentet fra lignende løsninger til parcelhuse, som kombinerer højvandslukke og en brønd, hvorfra regnvandet under tryk bliver pumpet ud i kloaksystemet. Det betyder, at der ikke skal lukkes for vandet efter en evt. oversvømmelse, og at driften af skoler, virksomheder og fx boligforeninger i højere grad vil kunne fortsætte upåvirket i forbindelse med skybrud.

Men hvor parcelhusmodellen typisk kun kan håndtere 2-3 liter i sekundet, så kan den nyudviklede pumpebrønd tackle ca. 120 liter vand i sekundet.

”I princippet har vi udviklet en løsning som kan udvides til at håndtere endnu større vandmængder, hvis relevant på en anden lokation. Ligesom rørbassiner er pumpebrønden en relativt dyr løsning, men ikke når man ser det i forhold til omkostningerne ved de skader, som gentagne oversvømmelser på bl.a. Lergravparkens skole på Amager har forårsaget, ” siger Jesper Valentin Nielsen.

Beregninger af skybruddets adfærd

Løsningen kræver ret præcise oplysninger om de mængder, brønden og pumperne skal kunne håndtere. Det forudsætter viden om forholdene på stedet og om, hvordan skybruddet udvikler sig, forklarer Klaus Gerhard Hansen fra Grundfos:

”Her har COWI været en stærk samarbejdspartner, fordi de ikke alene har ekspertisen i den bygningsmæssige oversvømmelsessikring, men også er i stand til at beregne, hvordan og hvor meget et skybrud vil udvikle sig på det enkelte sted, ” siger han. 

SIDST OPDATERET: 03.01.2018