Energi

Energi Århus Nord - På afstand 
 Foto: COWI.
Gå på opdagelse i en række af COWIs igangværende eller færdiggjorte projekter inden for energi.

Fjernvarme og -køling:

Fjernvarme til byen Anshan i Kina

Fjernvarmeforsyning til Kronborg

Aalborg Fjernvarmeforsyning - Driftsoptimering vha. realtime simuleringer

Transmissionsledninger for Varmeplan Århus

Vindenergi:

120 MW vindmøllepark i Egypten

60 MW vindmøllefarm i Zafarana ved Rødehavet, Egypten

Energi fra biomasse og affald:

Skitseprojekt for nyt Amagerforbrænding 

Affaldscenter Århus

Renosyd i/s - Affaldskraftvarmeværk i Skanderborg

Energiplanlægning og klima:

Opvarmning og køling med termoaktive betonelementer 

Transmissionskabel mellem Norge og Holland

Elsektorens udvikling på et fælles baltisk elmarked 

Markedsbeskrivelse, kortlægning og analyse af det svenske energimarked 

Beregningsmetode for CO2-kvoter i Kina

Grønt regnskab og strategi for bæredygtighed, Københavns Universitet 

Energieffektivitet i bygninger og industrier:

ECO-City - energirigtig byudvikling

Energikoncept for Skuespilhuset - Det Kongelige Teaters nye hus på Kvæsthusbroen

Energikoncept for DR Byen

Energikoncept i Ullerødbyen - nu som brætspil 

Novo Nordisk sparer 5 mio. kWh med nye køletårne i Kalundborg

Danish Crown a.m.b.a. - Energi- og procesoptimering på nyt slagteri

Danpo A/S - Energibevidst projektering af fabrik i Farre 

SIDST OPDATERET: 09.05.2015