Økonomiske værktøjer og modeller

Foto: iStockphoto

Fremskrivning af CO2-udslip i Aarhus Kommune 

Alternative drivmidler til transportsektoren

Beregning af CO2-udslip fra vej- og jernbanetransport

Opdatering af TEMA2000-modellen

Samfundsøkonomisk analyse af medforbrænding og bioforgasning af affald

Effektivisering af lodsvæsnet, DanPilot

SIDST OPDATERET: 30.08.2012