Hjem / Skip Navigation LinksProjekter / Vand og miljø / Vandforsyning og spildevand / Afledning af spildevand og regnvand

Trekroner Søområde, Roskilde

Foto: COWI
COWI har assisteret Roskilde Kommune med etableringen af et søområde, som danner samlingspunkt mellem Roskilde Universitetscenter, Roskilde by og byområderne ved Himmelev.

Siden etableringen af Roskilde Universitetscenter (RUC) først i 1970'erne har kommunen byudviklet arealerne mellem Roskilde, Himmelev og RUC for at integrere universitetsområdet i selve Roskilde. Det er blandt andet foregået rundt om en grøn kile langs med vandløbet Himmelev Bæk.

Begrænset kapacitet i vandløb

Himmelev Bæk har imidlertid begrænset kapacitet, og for at undgå oversvømmelser og overbelastning af vandløbet har det været nødvendigt at udjævne afstrømningen i bækken med udligningsbassiner.

Søer afløser regnvandsbassiner

Nu er to mindre regnvandsbassiner erstattet af Trekroner Søområde. Det består af ”Bysøen”, som er anlagt i et parklignende område, og ”Natursøen”, som er et mere vildt naturområde. Søerne øger den rekreative værdi, samtidig med at deres opsparingskapacitet sikrer RUC mod oversvømmelser under kraftigt regnvejr.

Rekreativt samlingspunkt

Trekroner Søområde indgår nu som et værdifuldt landskabselement, der bidrager til det nye byområdes rekreative værdi. Stier og veje er anlagt, så søområdet danner byens centrum og udgør det samlende punkt for beboere og studerende. Rundt om søområdet er der gang- og cykelstier med tilslutning til kommunens overordnede stinet, og det sikrer forbindelse mellem RUC, Roskilde by og de nye byområder.

For yderligere at højne den rekreative og oplevelsesmæssige værdi i området er der etableret amfiteater, en søterrasse, udsigtspunkter, mindre pladser, søbegrænsning i ædeltræ, græsarealer og beplantning. Der er endvidere planer om et cafeområde ved søen.

International kunstnerkonkurrence

Roskilde Kommune har ønsket, at den nye by skal være kendetegnet ved kunstneriske elementer. For Trekroner Søområde består dette element af et ”Bro-landskab”, hvor en kombineret cykel- og gangsti på en 70 meter lang strækning er ført hen over en nyetableret ø i Trekroner sø.

Anlægget er forsynet med sidebroer med bænke og aktivitetsanlæg, som områdets kondiløbere nyder godt af. Broens udformning er resultatet af en international kunstnerkonkurrence, og den blev opført som et samarbejde mellem COWI, kunstneren og en landskabsarkitekt med støtte fra Lokale- og Anlægsfonden.

SIDST OPDATERET: 03.07.2014