Hjem / Skip Navigation LinksProjekter / Byggeri / Bygherrerådgivning

Aa+ Energirenovering i Aarhus Kommune

Foto: COWI

​​Aarhus Kommune har besluttet at være CO2-neutral i 2030. Et vigtigt skridt på vejen mod målet er energirenovering af kommunens bygningsmasse, som samlet står for mindst 35% af CO2 udledningen. 650 bygninger på i alt mere end én million m² screenes og vurderes ud fra bygningstilstand, isolering, driftsoptimering og økonomi.

Aa+ projektet gennemføres på tværs af alle kommunens magistrater og spænder over konkrete tekniske løsninger, adfærdsregulerende tiltag og en udbudsstrategi, som udfordrer den gængse måde at organisere og gennemføre energirenoverings-opgaver.

Bascon (som nu er fusioneret ind i COWI) er konsortiebefuldmægtiget og overordnet projektleder for den komplekse energirenoveringsopgave. Opgaverne omfatter bl.a. tilrettelæggelse af optimal løsningsmodel, definering af innovative udbudsformer og tildelingskriterier, varetagelse af udbud, tildeling og kontrahering, styring af risiko, kvalitet og økonomi, dialog med leverandører, producenter, brugere og bygherre samt udvikling af ansvars- og garantimodeller.

Ydelserne omfatter ligeledes kommunikation, formidling og læring af data og modeller gennem sikring af et resultat-orienteret videnfyrtårn, udarbejdelse af interessentanalyse, inddragelse af brugergrupper, formidling og læring i forbindelse med ændringer af brugeradfærd, definering og eventuelt varetagelse af commissioningproces, afklaring og formulering af krav til bydende, afklaring af myndighedskrav samt afklaring af kommunale og øvrige myndighedskrav for kommunes politikker.

Hertil kommer procesrådgivning under opstart, samarbejdsmodel mellem entreprenør og screeningspartnere, økonomisk rådgivning i forbindelse med afstemning af forbrugsdata med udgift er til energi samt arealoptimering og rådgivning i forbindelse med drift og vedligehold.

SIDST OPDATERET: 04.08.2017