Hjem / Skip Navigation LinksProjekter / Byggeri / Bygningsprojektering

DTU-laboratorier i Lyngby - Life Science & Bioengineering

Foto: Christensen & Co Arkitekter og Rørbæk & Møller Arkitekter
COWI var rådgiver for DTU's nye Life Science & Bioengineering-kompleks i Lyngby, der samler DTU Aqua, DTU Fødevareinstituttet og DTU Veterinærinstituttet. Projektet er DTU's største byggeprojekt, der omfatter nybyggeri og ombygning af omkring 50.000 m².

Det nye institutbyggeri til Life Science & Bioengineering-aktiviteter er en del af en ambitiøs udvikling af DTU's infrastruktur, som universitetet i disse år investerer i.

Life Science & Bioengineering-komplekset består af en ny bygning, bygning 202, på 27.000 m², der er bundet sammen med de to eksisterende bygninger 201 og 204 på hver 7.000 m² via gangbroer på to af etagerne. De to bygninger, der tidligere har været laboratoriebygning for DTU Kemi, er blevet totalrenoveret og indrettet fortrinsvis med kontorer.

Bygningerne huser en væsentlig del af DTU's Life Science- og Bioengineering-aktiviteter og skaber rammen om et unikt fagligt miljø med topmoderne faciliteter til forskning og netværksdannelse. Life Science & Bioengineering-komplekset huser omkring 800 medarbejdere fra de tre institutter.

Byggeriet omfatter bl.a. laboratorier, kontorarealer, møderum, undervisningsfaciliteter, samt kantine og cafeområder, der er tænkt som et socialt samlingspunkt for denne del af DTU Lyngby Campus.

Laboratorier i verdensklasse

Målet med byggeriet er at skabe forskningsmiljøer i international klasse. Byggeriet er derfor på forkant med udviklingen, både når det gælder funktion, indretning og teknik i forskningslaboratorier og andre forskningsrelaterede faciliteter.

COWI var sammen med Christensen & Co Arkitekter, Rørbæk & Møller Arkitekter, Wessberg Rådgivende Ingeniører og Schul Landskabsarkitekter totalrådgiver på projektet, der omfatter avanceret laboratoriebyggeri. Det samlede areal er på ca. 50.000 m².

COWI har bl.a. projekteret alle installationer og har medvirket ved indretning af laboratorier og tørre og våde dyrestalde. VVS-installationerne omfatter afløb i jord og bygning, brugsvand, blødgjort vand, RO-vand og flere slags saltvand, trykluft, vacuum, otte forskellige typer rene gasser, to forskellige sæt kølevand, varmeinstallationer, damp og kondensat og sprinkling.

Det nye byggeri skal medvirke til at minimere DTU's klima- og miljøbelastning. Nybyggeriet opfylder lavenergiklasse 2015. Komplekset ligger på det område, som DTU kalder for "2. kvadrant".

Foto: Christensen & Co Arkitekter og Rørbæk & Møller Arkitekter

​Bygning 202 er en ny bygning, der skal blive det samlende midtpunkt i Life Scienc...

​Bygning 201 og 204 er eksisterende bygninger, der er blevet renoveret s...

SIDST OPDATERET: 29.01.2018