Hjem / Skip Navigation LinksProjekter / Byggeri / Hospitaler og sundhedsbyggeri

Hospitaler og sundhedsbyggeri

COWI kombinerer viden om behov hos patienter, personale og pårørende med ekspertise inden for medicoteknik, installationer, it-løsninger og fleksible hospitalsbyggerier.

Se udvalgte projekter inden for planlægning og opførelse af hospitaler, privatklinikker, lægehuse, rehabiliteringscentre, kommunale sundhedscentre og hospices:

Foto: AART architects

​​COWI er byggeleder på et nyt neurorehabiliteringshus på Rigshospitalet Glostrup....

Foto: Vilhelm Lauritzen Arkitekter

​Region Hovedstaden opfører et nyt og moderne diabetescenter ved Herlev Hospi...

Foto: Friis & Moltke A/S

​Region Midtjylland har etableret en ny strålebygning på ca. 5.000 m² i forbindels...

Foto: Konsortium Indigo

​Region Nordjylland bygger et nyt universitetshospital i Aalborg Øst, der skal sam...

Foto: COWI

​Sundhedshus Vejle er Nordens første guldcertificerede bæredygtige bygning inden f...

Foto: Region Sjælland

​Det eksisterende Køge Sygehus udbygges, så det kan fungere som hovedsygehus i Region Sjælland. Bascon (nu en del af COWI) er bygher...

Foto: Projektgruppen Viborg

​COWI står for bygge- og arbejdsmiljøledelsen på opførelsen af et nyt akutcenter o...

Foto: Arkitektgruppen for det nye Østfold Sykehus
I november 2015 stod et nyt, stort hospital færdigt til indvielse i Kalnes, Norg...
Foto: Joachim Rohde/RODE FOTO

​COWI har rådgivet Hvidovre Hospital om energirenovering af cirka 250.000 m². Reno...

Foto: Statsbyg

​Folkehelseinstituttet (FHI) på Lovisenberg i Oslo skal udbygges og opgraderes. Pr...

Foto: Region Syddanmark

​​Region Syddanmark har gennemført det første store offentligt-private-partnerskab (OPP) på sundhedsområdet i forbindelse med etablering af de...

Foto: Region Hovedstaden
Region Hovedstaden får nyt og tidssvarende akuthospital uden for Hillerød i Nordsjælland. COWI er bygherrerådgiver på det omfattende projekt.
Foto: Arkitema, AART, NSW Arkitekter
Region Midtjylland bygger et nyt hospital i Gødstrup mellem Herning og Holstebro. Det...
Foto: Region Hovedstaden

Patientens forløb og oplevelse er hovedprincipperne bag Nyt Hospital Hvidovre, et ...

Foto: cowi
Thisted Sygehus er udbygget til at være akutsygehus med en fælles akutmodta...
Foto: Creo Arkitekter

COWI har som underrådgiver til Creo Arkiteketer projekteret om- og tilbygning til ...

 

Flere projekter inden for sundhedsbyggeri

Nye AHUS - nyt universitetshospital i Akershus, Norge

Nyt børn- og ungecenter ved Haukeland Universitetshospital i Norge

St. Olavs Hospital i Norge - om- og tilbygning

SIDST OPDATERET: 15.08.2017