Bygningsgeokodning i Solrød Kommune

Foto: COWI

​Geokodning af bygninger

Men henblik på optimering af Solrød Kommunes registrering og behandling af bygningsdata har COWI gennemført en digital bygningsgeokodning af kommunens bygninger.

Igennem bygningsgeokodning stedfæstes kommunernes bygningsregister BBR (Bygnings- og Boligregistret) på digitale kort. Således præsenteres informationer fra BBR-registret på geografiske kort, hvilket giver et tydeligere og mere struktureret overblik over bygningsdata. Samtidig giver det mulighed for at anvende forskellige geografiske analyser.

En afgørende faktor i COWIs arbejde er, at bygningsgeokodningen er valid. Der er med andre ord større fokus på kvalitet frem for kvantitet, hvilket betyder at Solrød Kommune kan stole på validiteten i COWIs geokodning af deres bygninger. Derudover er det vigtigt for COWI at sikre, at geokodningen er med til at skabe værdi for såvel de enkelte sagsbehandlere som kommunen i helhed.

 

Praktiske tests til påvisning af fordelene ved bygningsgeokodning

Bygningsgeokodning er imidlertid en omfattende proces, særligt fordi nogle bygninger kan være vanskelige at geokode, og det indebærer udfordringer der kan være med til at tilsløre fordelene ved metoden.

Ifølge Laila Nissen, GIS-koordinator i Solrød Kommune, var sagsbehandlerne i Solrød Kommune "…vant til udelukkende at arbejde med BBR-registret, og den geografiske dimension, som geokodningen kunne tilbyde, bliv ikke tillagt nogen særlig betydning". Sagsbehandlerne havde derfor indledningsvist svært ved at få øje på fordelene ved bygningsgeokodning.

For at få dem overbevist valgte man at udføre forskellige tests/pilotprøver. Denne tilgang viste sig, ifølge Laila Nissen, at være nyttig: "Ved at stille sagsbehandlerne over for praktiske tests fjernede man automatisk deres negative fokus på udfordringerne ved geokodningen".

 

Bygningsdata bliver levende og overskuelig igennem bygningsgeokodning

Ifølge Laila Nissen er "…sagsbehandlerne helt sikkert blevet overbeviste om fordelene ved geokodning", og i dag er størstedelen af bygningerne i Solrød Kommune geokodet. Geokodningen er med til at gøre bygningsdata (BBR) mere levende, særligt vha. farvetemaer/inddelinger. Fra blot at være i et register, er kommunens bygninger nu blevet geografisk visuelle. Laila Nissen er overbevist om, at geokodningen langsomt vil brede sig til forskellige andre områder i Solrød kommune, også til den private sektor.

SIDST OPDATERET: 03.03.2015