Hjem / Skip Navigation LinksProjekter / Geografisk information og it / GIS og it / Rådgivning og konsulentydelser inden for GIS og it

360 graders IT-rådgivning til foreningen danske olieberedskabslagre

Foto: COWI

I 2011 stod Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) over for at skulle udvide olieselskabernes månedlige indberetning til den Danske Stat. I den forbindelse gennemførte COWI en 360 graders analyse af Foreningens forretningsprocesser og IT-systemer.

Formålet med analysen var at vurdere hvorvidt det var nødvendigt at udvikle et nyt system til varetagelse af fremtidige månedlige indberetninger fra olieselskaberne. Helt konkret var spørgsmålet, om Foreningen fortsat skulle gennemføre indberetninger via det eksisterende IT-system, som i givet fald skulle opgraderes for at overholde det nye regelsæt, eller om det bedre kunne betale sig at udvikle et helt nyt system, som lever op til EUs direktiv.

Udvikling og kvalitetssikring af nyt IT-system

Resultatet af analysen viste, at det bedst kunne betale sig at indføre et nyt IT-system til opgaven. COWI deltog efterfølgende i projektmodning, interessentinvolvering, udarbejdelse af kravspecifikation og udbudsmateriale, samt i gennemførelsen af udbud og kontraktforhandlinger.

Under udviklings- og idriftsættelsesfaserne stod COWI ydermere for at assistere og vejlede FDO´s projektledelse i leverancestyring og kvalitetssikring, hvilket blev udført ved involvering af erfarende projektledere og IT-arkitekter fra forskellige forretningsområder i COWI.

Fordelene ved 360 graders IT-rådgivning

IT-rådgivningen til FDO er et godt eksempel på COWIs 360 graders rådgivning, hvor der kobles spidskompetencer fra flere af COWIs forretningsområder på ved løsning af opgaven. Herved opnår kunden, at én og samme leverandør kan dække alle aspekter af kundens forretningsmæssige behov, som i det aktuelle tilfælde bestod af: Analyser af arbejdsprocesser, managementrådgivning, juridisk rådgivning samt kravspecifikation til nyt IT-system. Derudover leverede COWI rådgivning ifm. styring af udbudsrunden, tilbudsevaluering, kontraktindgåelse samt rådgivning i forbindelse med udvikling og idriftsættelse af IT-systemet.

 

 

SIDST OPDATERET: 05.02.2018