Hjem / Skip Navigation LinksProjekter / Geografisk information og it / GIS og it / Rådgivning og konsulentydelser inden for GIS og it

IT-rådgivning til optimering af affaldshåndtering

Foto: iStock

Affaldshåndtering i Københavns Kommune​

For at optimere Københavns Kommunes affaldshåndtering, har COWI ydet proces-rådgivning til videreudvikling af kommunens affaldssystem (ASK). Rådgivningen har fokuseret særligt på udvikling og optimering af arbejdsgange i og omkring systemet.

Siden 2007 har Københavns Kommune gradvist overtaget den offentlige renovatør, R98's ansvar for affaldshåndtering i København. I den forbindelse påbegyndtes implementeringen af Københavns nye affaldssystem (ASK), med det overordnede formål at give kommunen mulighed for, at varetage affaldsadministrationen på en effektiv og brugervenlig måde.

Lettilgængeligt samarbejdsforum til administration af affaldshåndtering

ASK er et web-baseret IT-system, der er udviklet til at kunne integreres med andre af kommunens systemer.
Systemet anvendes af kommunen til administration af alle forhold vedrørende afhentning af affald, herunder oplysninger om ordninger, standpladser, materiel, særlige forhold på adressen osv. Samtidig giver systemet de private renovatører, som er ansvarlige for den praktiske håndtering af affaldet, samt borgere mulighed for, at tilbagemelde på hændelser og bestillinger.

ASK danner således grundlag for et samarbejdsforum, hvorigennem kommunen, de private renovatører, samt borgerne har mulighed for at udveksle oplysninger og administrere affaldshåndteringen ud fra et fælles grundlag.

Rådgivning til udvikling og tilpasning af processer

For at optimere anvendelsen af ASK fik COWI i perioden 2012-2013 til opgave at gennemføre udvikling og tilpasning af arbejdsgange for alle affaldshåndteringsprocesser – herunder for de eksterne operatører, samt at udføre review af eksisterende it-systemer med henblik på identifikation af nødvendige udvidelser og ændringer til disse.
Projektet skal bl.a. bane vejen for kommunens implementering af RFID-baseret beholderregistrering og dynamisk vejning af affaldsmængder for kommunens ca. 150.000 affaldsbeholdere.

 

 

SIDST OPDATERET: 05.02.2018