Kortlægning af Göteborg

Foto: COWI A/S
Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret har i januar 2010 efter offentligt udbud tildelt COWI opgaven at flyvefotografere og levere orienteringsdata og ortofoto med en opløsning på 8 cm over Göteborg Kommune i 2010-11 med option for årene 2012-13.

Stadsbyggnadskontoret fremstiller og indkøber geodataprodukter over Göteborg Kommune. Hele kommunen flyvefotograferes med en 2 årig cyklus som grundlag for ajourføring af kortdatabasen. Samtidig får kommunen også fremstillet farveortofotos, som finder meget stor anvendelse til administration, arealanvendelse og analyser, som kortreference og til illustrative formål.  Alle fly- og ortofotos arkiveres for at tjene som tidsdokument for fremtidige behov.

Historisk dokumentationHistoriske billeder og ortofotos anvendes af Stadbyggnadskontores planlæggere, eksterne virksomheder og akademiske institutioner. Derfor er det for Göteborg Stad et magtpåliggende at få billeder af god kvalitet, der kan lagres permanent for eftertiden.
 
Forlængelse af et mangeårigt samarbejdeOpgaven falder i forlængelse af et mangeårigt samarbejde mellem COWI og Göteborgs Stad om en række geodataydelser, bl.a. flyvefotografering og ortofoto.  COWI blev valgt blandt 4 tilbudsgivere  med det økonomisk mest fordelagtige tilbud baseret på kriterierne pris og kvalitet (ressourcer, kvalitetssikring og produktionsplan).

Førende udbyder af kortlægningOpgaven er en vigtig skridt i COWI´s fortsatte udbygning af sin position på det nordiske marked som multidisciplinær rådgiver. COWI er med opkøbet i 2009 af det svenske ingeniørfirma FB Engineering nu markant tilstede med ca. 850 medarbejdere i Sverige med kontorer i 13 byer, bl.a. Malmö, Göteborg og Stockholm. 

SIDST OPDATERET: 19.03.2018