Laserskanning af Holland

Foto: Mogens Bjørn Nielsen
COWI A/S vandt i januar 2011 sammen med Eurosense opgaven med dataindsamling til produktion af en meget præcis og tæt højdemodel af Holland. Dataindsamlingen startede op i marts 2011 og fortsætter i vinteren 2011/2012 efter en pause over sommeren, mens der er løv på træerne.

Kunden er den hollandske statslige institution, Rijkswaterstaat, som er en del af landets Ministerium for Transport, Anlæg og Vand, skal sikre "tørre fødder, rent vand samt hurtig og sikker trafik". COWI's ydelser indgår som en del af den anden version af en landsdækkende nøjagtig højdemodel.

Omkring halvdelen af landets areal ligger mindre end 1 meter over havet, og 38 % ligger under havniveau. Et omfattende system af diger beskytter disse områder mod oversvømmelse, og et stort antal pumpestationer holder grundvandsstanden nede.

Med Hollands særegne geografi med så stor en del af landet under kote 0-niveau har en opdateret og nøjagtig højdemodel essentiel betydning for mange planlægningsopgaver inden for bl.a. infrastruktur, miljø og fysisk planlægning.

Præcis højdemodel med nyeste teknologi
Dataindsamlingen foretages med den nyeste LiDAR (LIght Detection and Ranging) udstyr installeret i fly. LiDAR er en laserskanner, der virker som en slags ekko-lod med laser puls. I dette projekt afsendes 178.600 "skud" per sekundet. COWI vil til dataindsamlingen i vinteren 2011/2012 benytte helt ny "state-of-the-art" model, som bliver tilgængelig på markedet i sommeren 2011.

Dataene vil gennemgå en yderst omfattende manuel behandling, således at dataene bliver fuldstændig tilpasset brugerens ønske og behov samt dokumentation for præcise og troværdige data.

De hollandske brugere kan betragtes som yderst kvalificerede brugere, der gennem mange år har opbygget en "world-class" ekspertise i at bruge data aktivt i et utal af planlægningsopgaver og aktiviteter. COWI ser frem til - sammen med vores lokale partner - at opfylde disse høje krav og forventninger.

Førende udbyder af kortlægnings ydelser
At deltage i et projekt af denne karakter er endnu en vigtig markering af COWI´s position på kortlægningsmarkedet i Europa. Det er lykkedes COWI i løbet af en meget kort årrække at gøre sig bemærket inden for laserskanningsopgaver.

SIDST OPDATERET: 29.09.2017