Laserscanning af Sverige

Foto: COWI A/S
COWI A/S vandt i foråret 2009 sammen med Blom opgaven med dataindsamling til produktion af en landsdækkende højdemodel af hele Sverige, ialt 450.000 km2.

Dataindsamlingen påbegyndte i august 2009 og forventes at vare op til 4½ år. Dataindsamlingen foretages med laserskanner (LiDAR) fra fly.

Grundlaget for det svenskerne kalder deres "Ny nationale Højdemodel" er indsamling fra luften af over 300 Milliarder punkter. Dataindsamlingen foretages med den nyeste LiDAR (LIght Detection and Ranging) udstyr installeret i fly. LiDAR er en laserskanner, der virker som en slags ekko-lod med laser puls. Der kan afsendes op til 150,000 "skud" per sekundet.

Klimaet i fokus
Den store mængde data gengiver terrænnet I 3D og brugerne kan bruge data i mange sammenhænge til analyse og planlægning indenfor bl.a. klima, miljø og infrastruktur. På grund af den øgede fokus indenfor klimaplanlægning, er det svenske Klimaministerium en væsentlig bidragsyder i projektet.

Ny national Højdemodel
Ydelserne er defineret i en rammeaftale over en 4½ årige periode. Udover den særlige fokuserede indsats i luften for at sikre dataindsamling når vejret tillader det, er der impliceret en stor indsats for at beregne den store datamængde. Der er i den første del af perioden blandt alle parterne lagt vægt på at at sikre en gensidig forventningsafstemning og forståelse af den samlede ydelse. Det er en indsats som er betragtet som en værdifuld investering, især i et sådant længerevarende projekt med flere parter involveret. 

Stort kapacitetsbehov

For at sikre den nødvendige kapacitet til den store dataindsamlingsopgave, indgår COWI i et tæt samarbejde med Blom - en anden stor aktør indenfor kortlægningsbranchen. 

COWI udfører også landmåling

I forbindelse med produktionen og kontrol af højdemodellen udføres en omfattende markmåling. COWI er ved afdeling 1402 også repræsenteret i dette arbejde og i 2010 gennemføres landmåling af ca. 500 punkter/områder i et område omkring Stockholms-området på størrelse med 1,5 x Danmarks areal. At gennemføre målingerne med tilfredsstillende dækning af de laserskannede områder indebærer bl.a. at der må sejles rundt I Skærgården. 

Førende udbyder af kortlægnings ydelser
At deltage i et projekt af denne størrelse og varighed er en vigtig markering af COWI´s position på kortlægningsmarkedet i det nordlige Europa. Det er lykkedes COWI i løbet af en meget kort årrække at gøre sig bemærket indenfor store laserscanningsopgaver. Af større LiDAR opgaver i 2009-2010 finder vi bl.a. landsdækkende projekter I Litauen, Finland og Sverige. 
 

SIDST OPDATERET: 25.08.2017