Opmåling af det danske jernbanenet til brug for sporfornyelse

Foto: COWI A/S
COWI opmåler flere strækninger på det danske jernbanenet med det formål at tilvejebringe digitalt kortmateriale til de rådgivere, som skal projektere sporfornyelsen.

Banedanmark arbejder i disse år med at opgradere det danske jernbanenet. I den forbindelse har COWIs landmålingsgruppe haft adskillige opmålingsopgaver for Banedanmark både på Sjælland og i Jylland, hvor opmålingerne foretages ud fra retningslinjerne i Banedanmarks opmålingsnorm.

Krævende opmålingerI løbet af de sidste 3 år har landmålingsgruppen både målt på S-togsnettet og på landstrækninger. Opmåling på S-togsnettet er en del mere krævende end landstrækningerne, da de hyppige togafgange kræver mange rømninger pr. time eller opmåling i sporspærring, typisk om natten.  

Høje opmålingsskrav

Opmåling på jernbanenettet er tidskrævende, da detaljeringsgraden er stor og nøjagtighedskravene er høje. Specielt på strækninger med køreledninger skal der registreres store mænger data. Opmålingen foretages med COWIs Leica robotstationer og der måles både til prismer og reflektorløst afhængigt af objekttype.   

Resultatet af opmålingen
Efter at alle landmålingsdata er beregnet udarbejdes der 3D MicroStation filer, hvor de indmålte objekttyper placeres på individuelle lag. Derudover leverer COWIs landmålingsgruppe OPM-filer, DTM'er og tværsnit af de indmålte strækninger.

SIDST OPDATERET: 19.07.2017