Letbane i Aarhus

Foto: COWI

​Krydsning af Egådalen - 350 m lang dobbeltsporet letbanebro med sidelagt supercykelsti.

Gennem mange år har COWI støttet trafikbeslutningsprocessen i Aarhus. Hovedsageligt i udviklingen af den offentlige transport, hvor et letbaneprojekt er en topprioritet.

Projektet vil sammenkæde eksisterende banestrækninger og nye letbanestrækninger såvel som vigtige omegnskommuner i Aarhusområdet.

COWI er kundens rådgiver på projektet og har gennemført forundersøgelser og generel vurdering af infrastrukturen og har fastlagt de overordnede linjeføringer med videre. COWI har udført skitseprojekt samt detailprojekt for hele den 1. etape af Aarhus Letbane herunder flere komplicerede dele bestående af tracering, bro- og tunnelkonstruktioner, afvanding, miljø- og myndighedshåndtering samt funktionsudbud af leverancen af rullende materiel og kørestrøm.

COWI har desuden ført tilsyn med udførelsen og har assisteret med håndtering og dokumentation af jernbane- og letbanesikkerhed i forbindelse med ibrugtagningen.

TotalløsningerProjektet gennemføres i etaper. Den første etape består af en sammenkobling af Odder- og Grenåbanen samt ny bystrækning på 12 km, der omfatter de vigtigste og mest trafikerede dele af Aarhus. Andre etaper, som forventes at være mellem 50 og 100 km i alt, dækker de resterende områder af byen og nogle af de vigtigere omegnskommuner.

Planlægning og etablering af en letbane er en tidskrævende proces. Det tager 15 år fra de oprindelige ideer, indtil projektet er afsluttet og letbanetog kører. Den særlige udfordring for letbaner er, at man er nødt til at arbejde med totalløsninger og som minimum gennemføre én fuldstændig etape af banen.

Busbaner bliver til letbanelinjerForud for dette besluttede byen at etablere busbaner for eksempel på Nørregade - Randersvej. Disse baner er nu i 1. etape ændret til letbanelinjer. Det unikke aspekt ved dette projekt er, at letbaneprojekter er tænkt ind ved etableringen af busbaner.

I balance med andre transportformer og byrumEn af udfordringerne er at skabe en balance mellem letbane og andre transportformer i byen. Det kræver, at letbanen indpasses i trange byrum og smalle gader. På steder hvor byen vil blive åbnet mod havnen, er der ligeledes visse krav til design, fortov og samspillet med anden trafik.

SIDST OPDATERET: 08.03.2018