Hjem / Skip Navigation LinksProjekter / Økonomi, management og planlægning / Evaluering og konsekvensvurdering

Evaluering og konsekvensvurdering

Foto: Dwonderwall/flickr
Læs om udvalgte projekter, som COWI er i gang med eller har afsluttet inden for evaluering og konsekvensvurdering.

Evaluering: Operation Dagsværk engagerer unge

Evaluering - ekstremisme- og radikaliseringsindsatsen

Eksterne midtvejs- og slutevalueringer af strukturfondsprojekter for regionale vækstfora 

Forhåndsevaluering af Landdistriktsprogrammet 2014-2020

Undersøgelse af potentielt forebyggelige dødsfald på danske sygehuse

Reducering af administrative byrder i skibsfarten

Innovation skaber klimavenlige kommunale ydelser i Helsingør

Evaluering af nordiske nationalparker

Evaluering af Patientsikkert Sygehus 

Evaluering af det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur 

Evaluering af den Europæiske Investeringsbank 

Brugerdreven innovation i statsfængsler

Bæredygtig innovation

CSR-profil for Sørup Herregaard

Eftersyn af klimaprogram

Evaluering af Norsk Folkehjælps indsats i forhold til minekonventionen

Inspirationshjemmeside om Corporate Social Innovation

Platform for CSR-arbejde

Russisk kommune låner inspiration fra Bornholms Vækstforum 

Statsfængslet i Nyborg forbedrer afsoningsmiljøet 

SIDST OPDATERET: 08.04.2017