Hjem / Skip Navigation LinksProjekter / Økonomi, management og planlægning / Økonomiske analyser og metoder

Økonomiske analyser og metoder

Foto: Alex E Proimo/flickr
Læs om udvalgte projekter, som COWI er i gang med eller har afsluttet inden for økonomiske analyser og metoder.

Borgernes præferencer for kommunale serviceydelser

Analyse af vejkapaciteten over Lillebælt

Effektivisering af lodsvæsnet

Adfærdseffekt af kørselsafgift

Alternative drivmidler til transportsektoren

Beregning af CO2-udslip fra vej- og jernbanetransport

Forebyggelse og sundhedsfremme i danske kommuner

Indkøbspraksis på hovedstadsregionens hospitaler

Luftfarten i Skandinavien – værdi og betydning

Opdatering af TEMA2000-modellen 

Samfundsøkonomisk analyse af medforbrænding og bioforgasning af affald 

Samfundsøkonomiske analyser af cykelinfrastruktur

Samfundsøkonomisk vurdering af København-Ringsted

Samfundsøkonomisk vurdering af Femern Bælt 

Statistiske prognosemodeller til beregning af efterspørgsel 

Strategiudvikling i energisektoren

Økonomiske konsekvenser af byudvikling i København

 

SIDST OPDATERET: 17.01.2018