Hjem / Skip Navigation LinksProjekter / Økonomi, management og planlægning / Organisationsudvikling og velfærdsanalyser

Organisationsudvikling og velfærdsanalyser

Foto: Stig Stasig

​​

Læs om udvalgte projekter, som COWI er i gang med eller har afsluttet inden for organisationsudvikling og velfærdsanalyser.

Kortlægning af hadforbrydelser i Danmark

Reducering af administrative byrder i skibsfarten

Akkreditering: Kendetegn og erfaringer

Attraktive arbejdspladser i gymnasiet

Bekæmpelse af menneskehandel

Byer for alle

Center for etnisk erhvervsfremme 

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Diskrimination af seksuelle mindretal i Europa 

EQUAL-programmet

Fredsprogram i Afrika

Hadforbrydelser skal bekæmpes

Indkøbspraksis på hovedstadsregionens hospitaler

Koordineret sagsbehandling på handicapområdet i danske kommuner

Lærlinge og elevers psykiske arbejdsmiljø

Model for tværfaglig indsats for børn og unge

COWI står bag analyse i ny bog om folkeskolen

Gymnasielærere vurderer deres arbejdsplads

Homofobiens Europakort

 

 

SIDST OPDATERET: 08.08.2017