Arbejdsmarked

Foto: ilco/stoxchng
COWI har udført adskillige projekter relateret til arbejdsmarked og beskæftigelse.

Attraktive arbejdspladser i gymnasiet 

Sustainable development scoreboard

Analyse af unge kontanshjælpsmodtagere

Lærlinge og elevers psykiske arbejdsmiljø

Unge på offentlig forsørgelse i Midtjylland - barrierer i forhold til uddannelse og job

Revalideringsindsatsen i Østdanmark

Analyse af 18-19-årige - med fokus på modtagerne af sociale ydelser

Analyse af de beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern-Bælt forbindelsen

Tiltag på det norske arbejdsmarked

Arbejdsmarkedsindsatser for handicappede

 

 

SIDST OPDATERET: 29.09.2017