Integration

Foto: dkbilleder
Kortlægning af ligestilling mellem kønnene blandt indvandrere i Københavns Kommune

 

COWI gennemførte en kortlægning af de barrierer, der er for ligestilling mellem kønnene i forhold til kommunens seks indsatsområder: Beskæftigelse, bolig, uddannelse, tryghed, kultur- og fritidsliv samt sundhed.

Kortlægningen peger på strukturelle, kulturelle og holdningsmæssige barrierer for ligestilling mellem kønnene, og kommer med anbefalinger til kommunens politik, statistiske redskaber og andre fokusområder.

SIDST OPDATERET: 18.08.2017